Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας

Σας προσκαλούμε στην Ομιλία που διοργανώνουμε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 στις 18:00 με θέμα:

“Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένης γλώσσας”. Πιο αναλυτικά στην ομιλία θα εξεταστούν τα παρακάτω ζητήματα:
– Ιδιαίτεροι τομείς δυσκολιών στην εκμάθηση των γλωσσών (η περίπτωση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας)

– Πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/ Δυσλεξία

– Συμβουλές -Προτάσεις προς τους γονείς

Η ομιλία απευθύνεται σε γονείς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιρισμένος και γι’ αυτό η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη. Κρατήσεις γίνονται μέχρι και την Δευτέρα 23/01/2012 (τηλ. επικοινωνίας: 2106464898).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σας περιμένουμε!

Οι ομιλητές,
Μαρία Σκόκου, Ειδική Παιδαγωγός MSc
Γιώργος Κεσίσογλου
,Ψυχολόγος-Οικογενειακός Θεραπευτής MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Κέντρο Αντιμετώπισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και Συμβουλευτικής Γονέων
Αργυρουπόλεως 14, Λυκαβηττός, Αθήνα
τηλ: 2106464898
www.mariaskokou.gr