Η επιτυχία και η αποτυχία του παιδιού

Η επιτυχία και η αποτυχία ενός παιδιού είναι εξίσου σημαντικές στιγμές για το ίδιο. Χτίζεται η αυτοεκτίμησή του, η σχέση του με τους σημαντικούς άλλους, η εικόνα του εαυτού του, η προσωπικότητά του.

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ψυχο – εκπαίδευση του γονιού σε θέματα αποτυχίας και επιτυχίας ενός παιδιού. Μέσα από τη διεργασία αυτή επηρεάζεται και η σχέση του γονιού με το παιδί του, αλλά και η σχέση όλων των μελών της οικογένειας. Οπότε ο απώτερος στόχος της ομάδας είναι βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων και η ανάδειξη όλων των υγιών και λειτουργικών στοιχείων του κάθε γονιού.

Ενδεικτική θεματολογία:
 Πώς διαχειριζόμαστε μια επιτυχία
 Πώς διαχειριζόμαστε μια αποτυχία
 Τι κίνητρο δίνουμε κάθε φορά στο παιδί
 Πώς το παιδί εκπαιδεύεται στην τελειομανία
 Τελειομανία – επιθυμία για επιτυχία: πώς διαχωρίζονται;
 Επιθυμία για επιτυχία & φόβος για αποτυχία: υπάρχει διαφορά;
 Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση του παιδιού μέσα από μια αποτυχία & μια επιτυχία
 Μετατρέποντας μια αποτυχία σε ευκαιρία
 Ορίζοντας την αποτυχία στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης: πώς το διαχειριζόμαστε.

Εισηγήτρια: Τριανταφυλλιά Χαρίλα, Ψυχολόγος, MSc Εργασιακή υγεία, Ειδίκευση στην Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Ημερομηνία: Παρασκευή 27/04/2012
Ώρα: 19:00 – 21:00
Διάρκεια: 2 ώρες

Τηλ.   210.9956190
Δ/νση. Κύπρου 6, Αργυρούπολη
http://www.kepsy.gr