Η ακύρωση του βιώματος του υποκειμένου μέσα από την ολοκληρωτική μετάλλαξή του σε νόσο. Ο ρόλος και η λειτουργία των ταξινομικών συστημάτων

akougontas fonesΩς δίκτυο “Ακούγοντας Φωνές” συμμετέχουμε και στηρίζουμε, στα πλαίσια της “Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία” τη διοργάνωση μιας σειράς εκπαιδευτικών συναντήσεων / συζητήσεων γύρω από θεματικές ενότητες για τις οποίες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον.
Στα πλαίσια αυτά την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, 19:00-21:00 πραγματοποιείται, στο χώρο της οδού Τροίας 44, η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση με τίτλο: “Η ακύρωση του βιώματος του υποκειμένου μέσα από την ολοκληρωτική μετάλλαξή του σε νόσο. Ο ρόλος και η λειτουργία των ταξινομικών συστημάτων”.
Θα πραγματοποιηθούν σύντομες εισηγήσεις από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, άτομα με ψυχιατρική εμπειρία, μέλη οικογενειών και θα ακολουθήσει συζήτηση.
Και η συγκεκριμένη συνάντηση είναι ανοικτή σε όλες και όλους που ενδιαφέρονται και φυσικά δε χρειάζεται προεγγραφή ή οποιαδήποτε οικονομική συνεισφορά.
Απευθυνόμαστε σε κάθε συλλογικότητα, πολιτικό και κοινωνικό χώρο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει καθώς τα ζητήματα της ψυχικής υγείας έχουν σαφέστατα πολιτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις. Κύριο, όμως, ζητούμενο είναι η συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, καθώς και των οικογενειών τους, ως τα υποκειμένων που κατεξοχήν έχουν βιώσει τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε. Εξάλλου μια χειραφετητική διαδικασία αυτομόρφωσης δεν μπορεί παρά να έχει στον κεντρικό της πυρήνα το λόγο των άμεσα ενδιαφερομένων.
Οι επόμενες θεματικές, οι οποίες έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί (μια ανά τρεις ή τέσσερις εβδομάδες), είναι οι  εξής:

  1. Ψυχοφάρμακα : ο ρόλος τους και τα όριά τους. Ποια λογική και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί ο μονόδρομος του ψυχοφάρμακου.
  2. – Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που ποτέ δεν έγινε, στη Ελλάδα. Τι είναι ως κουλτούρα και πρακτική και σε τι συνίσταται  το «ολοκληρωμένο δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών» ριζικά εναλλακτικών στον εγκλεισμό. Η Τομεοποίηση και ο ρόλος της ως μιας ουσιαστικής θεραπευτικής  παραμέτρου. Λειτουργία των ψυχιατρικών τμημάτων με ανοιχτή  πόρτα και χωρίς μηχανικές καθηλώσεις, απομονώσεις, κάμερες. Διεθνείς εμπειρίες.
  3. – Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και εργασιακή ένταξη.
  4. – Το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την ψυχική υγεία. Η ακούσια νοσηλεία, η δικαστική συμπαράσταση, η επικινδυνότητα, το δικαστικό ψυχιατρείο και οι εναλλακτικές σ΄ αυτό.
  5. – Τα κινήματα των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία και των οικογενειών για ένα άλλο σύστημα Ψυχικής Υγείας.
  6. – Το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Η διπλή διάγνωση.

Τόσο οι εισηγητές όσο και ο τρόπος διεξαγωγής των θεματικών αυτών συνεχίζουν να είναι υπό διαμόρφωση και γενικά καλούνται όλες και όλοι να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με προτάσεις.
Σχετικά με τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί προτείνουμε ενδεικτικά το άρθρο του Sami Timimi  “Abolish use of formal psychiatric diagnostic systems”:
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-621bf868-f4e4-3108-b515-f83a3e8d0a6b