H θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού: Μια εισαγωγή

H θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού: Μια εισαγωγή – 2η Σειρά

Διάρκεια σεμιναρίου: 13 ώρες

Ημερομηνίες: 1 & 2 Δεκεμβρίου 2018 & 19 Ιανουαρίου 2019

 • 5½ ώρες θεωρητική εκπαίδευση
 • 3 ώρες βιωματική άσκηση
 • 4½ παρουσιάσεις εκπαιδευομένων

Σχεδιασμός & Υλοποίηση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης

Ομάδα Σχεδιασμού: Ν. Μαυροειδή, Κ. Μπόλιας, Σ. Παπιδάκη, Μ. Τάσση, Π. Χούλη

Οργάνωση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Κέντρο Παιδιού & Εφήβου

Συμμετέχοντες – προφίλ:

 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας με εμπειρία με άτομα με ΔΑΦ (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ)
 • Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25 συμμετέχοντες στην αίθουσα.

Εισαγωγή

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ταξινομική κατηγορία στο διαγνωστικό σύστημα DSM–5 (Diagnostic and Statistical Manual) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης, ενώ στο διαγνωστικό σύστημα ICD-10 (International Classification of Diseases) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρονται ως Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ). Kαι τα δύο διαγνωστικά συστήματα προσδιορίζουν τα άτομα με ΔΑΦ, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή και επικοινωνία, στερεοτυπίες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Μάλιστα το DSM–5 ορίζει τρεις κατηγορίες ανάλογα με την βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Αναλόγως της βαρύτητας των συμπτωμάτων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα του ατόμου με ΔΑΦ τα προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας οφείλουν να είναι εξατομικευμένα για το κάθε άτομο με ΔΑΦ απαντώντας όχι μόνο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ατόμων με ΔΑΦ αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτών/-τριών, γονιών και παιδιού/ενήλικα με ΔΑΦ παρεμβάλλει σε όλες τις εκφάνσεις της θεραπευτικής διαδικασίας και καθιστά απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση του/των θεραπευτή/των για ζητήματα που άπτονται της θεραπευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα, η θεραπευτική σχέση θεραπευτών και γονιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική πορεία της  θεραπείας και της αποκατάστασης του παιδιού με ΔΑΦ.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή πρακτική του ο/η θεραπευτής/-τρια αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τη βελτίωση της θεραπευτικής σχέσης και άρα της θεραπείας και αποκατάστασης για το ίδιο το παιδί με ΔΑΦ, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, υλοποιεί για δεύτερη φορά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με αντικείμενο  «Η Θεραπευτική Σχέση του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας με τους Γονείς  Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού: Μια Εισαγωγή» στις 1 & 2/12/2018 και 19/1/2019.

Στόχοι του σεμιναρίου:

α) Εισαγωγή των συμμετεχόντων στα βασικά χαρακτηριστικά  της θεραπευτικής σχέσης που δημιουργείται και αναπτύσσεται με τους γονείς που έχουν παιδί που ανήκει στο φάσμα.

β) Γνωριμία με τα στάδια του πένθους στις χρόνιες διαταραχές με έμφαση στις ΔΑΦ και το ρόλο της οικογένειας.

γ) Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε εκείνες τις βασικές αρχές της ψυχοδυναμικής και συστημικής προσέγγισης που συμβάλλουν στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων με έμφαση στη διαχείριση των συναισθημάτων του/της θεραπευτή/-τριας απέναντι στο θεραπευόμενο και στην οικογένειά του.

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να προσεγγίσουν δομημένα τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της  θεραπευτικής σχέσης με τους γονείς και πώς αυτή συμβάλλει στη θεραπεία και αποκατάσταση του μέλους με ΔΑΦ.

β) Να προχωρήσουν σε βελτίωση της κλινικής πρακτικής τους και να βελτιώσουν την θεραπευτική διαδικασία.

Περιεχόμενο Εισηγήσεων

1) «Διαταραχές αυτιστικού φάσματος: Κλινική εικόνα και χαρακτηριστικά –Διάγνωση – Συν-νοσηρότητα»

 • Σύνοψη τωνβασικών κλινικών  χαρακτηριστικών
 • Σε όλα τα στάδια της λειτουργικότητας
 • Προσέγγιση των ΔΑΦ ως νευροαναπτυξιακές διαταραχές
 • Διάγνωση: Κλινικά χαρακτηριστικά, συστήματα ταξινόμησης, ADOS- ADIR
 • Αξιολόγηση
 • Συν-νοσηρότητα (έμφαση στις συνηθέστερες παθήσεις που εμφανίζονται συχνότερα με τις ΔΑΦ)

Περιγραφή

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα, γίνεται υπενθύμιση των βασικών γνώσεων για τη συνήθη κλινική εικόνα των ατόμων με ΔΑΦ.  Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πως η κλινική εικόνα και οι δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ επηρεάζουν τη θεραπευτική σχέση με τους γονείς.

2) «Γνωστικά χαρακτηριστικά ατόμων με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας»

 • Γνωριμία με τις νευροψυχολογικές θεωρίες

α) Θεωρία του Νου

β) Οι εκτελεστικές (ή επιτελικές) λειτουργίες

γ) Η ικανότητα για κεντρική συνοχή

δ) Διαδικαστική μάθηση και μνήμη

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή, θα γίνει συνοπτικά αναφορά στους τέσσερις τομείς γνωστικών λειτουργιών στις οποίες τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν ατυπίες.

4) «Η οικογένεια του ατόμου με ΔΑΦ: Τα στάδια του πένθους στις χρόνιες διαταραχές με έμφαση στις ΔΑΦ»

 • Το πένθος των γονέων παιδιού με χρόνια αναπηρία
 • Στάδια του πένθους στις σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, ιδιαίτερα στις ΔΑΦ
 • Ο διαφορετικός ρόλος και η οπτική της μητέρας και του πατέρα
 • Το αίσθημα της ενοχής των γονέων και ο ρόλος του ειδικού στηνενοχοποίηση/απενοχοποίηση

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα βασικά στάδια του πένθους των γονέων για την απώλεια του ιδανικού παιδιού που είχαν φανταστεί,  καθώς και το ρόλο του  θεραπευτήσε αυτή τη διαδικασία.

5) «Η θεραπευτική σχέση με τους γονείς: Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση»

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιας της Μεταβίβασης και Αντιμεταβίβασης
 • Διαχείριση Αντιμεταβιβαστικών συναισθημάτων των θεραπευτών/-τριών
 • Διαχείρισης ματαίωσης θεραπευτών και οικογένειας

Περιγραφή

Αυτή η εισήγηση στοχεύει στην κατανόηση από τους συμμετέχοντες των συναισθηματικών αντιδράσεων γονέων και επαγγελματιών στην διαταραχή, και την ματαίωση που προκαλείται λόγω της  χρόνιας φύσης της, ως  μια πολύ σημαντική πτυχή της θεραπευτικής σχέσης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην αναγνώριση και ανάλυση των (αντιμεταβιβαστικών) συναισθημάτων που προκαλούν το θεραπευτή ώστε να αξιοποιηθούν ως θεραπευτικό εργαλείο και πυξίδα για την πορεία της θεραπευτικής παρέμβασης. Η εισήγηση αυτή στοχεύει επίσης στην γνωριμία των συμμετεχόντων με τους τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων αυτών και των περίπλοκων ζητημάτων που εγείρουν.

6) « Η οικογένεια ως σύστημα»

 • Τι είναι σύστημα
 • Βασικές αρχές συστημάτων και υπο-συστημάτων
 • Αλληλεπίδραση συστημάτων και υποσυστημάτων
 • Η λειτουργία της οικογένειας και της διεπιστημονικής ομάδας ως σύστημα
 • Πώς επικοινωνεί η οικογένεια και η διεπιστημονική ομάδα μέσα από τη συγκεκριμένη σχέση του  θεραπευτή  με την οικογένεια;

Περιγραφή

Μια πρώτη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη συστημική σκέψη με έμφαση κυρίως στην οικογένεια και στο πως επικοινωνεί με το θεραπευτή και τη διεπιστημονική ομάδα ως συστήματα τα οποία αλληλεπιδρούν.

7) «Η θεραπευτική σχέση με τους γονείς παιδιού με ΔΑΦ στα διαφορετικά στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας»

 • Intake/Υποδοχή
 • Αίτημα
 • Διαγνωστικές διαδικασίες και Αξιολόγηση
 • Διαδικασία Ανακοίνωσης Διάγνωσης και Διαχείρισης (Έμφαση στις δυνατότητες των παιδιών και διαχείριση των ελλειμμάτων)
 • Επαναξιολόγηση
 • Σχέση με γονέα στα στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας
 • Νέο Αίτημα/Κάλυψη άλλων αναγκών
 • Συμβουλευτική
 • Drop out
 • Ψυχοεκπαίδευση: Πώς η ψυχοεκπαίδευση βοηθάει γενικά τη θεραπευτική σχέση

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα συνδυάζονται μια σειρά ζητημάτων που περιλαμβάνουν από τη λήψη του ιστορικού και την ανακοίνωση της διάγνωσης μέχρι την έναρξη της θεραπείας και του συμβολαίου, της επαναξιολόγησης, κλπ

8) Βιωματικό

 • Βιωματική άσκηση βασιζόμενη στη συστημική προσέγγιση.

Περιγραφή

Η βιωματική άσκηση βασίζεται στη συστημική θεραπευτική προσέγγιση. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να εφαρμόσουν σε μικρές ομάδες,  μια σειρά τεχνικών με τη βοήθεια των συντονιστών/τριών.

9) Παρουσιάσεις περιστατικών εκπαιδευομένων

Σε αυτή τη ξεχωριστή συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν εν συντομία δικά τους περιστατικά. Θα γίνει επιλογή περιστατικών από την ομάδα σχεδιασμού έτσι ώστε να επιλεχθούν αυτά με το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό δυναμικό σε περίπτωση μεγάλου ενδιαφέροντος από τους συμμετέχοντες.

Υλικό: Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ηλεκτρονικά (μέσω dropbox) την προτεινόμενη προς μελέτη βιβλιογραφία και τις παρουσιάσεις των συναντήσεων.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Αξιολόγηση σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ένα αξιολογητικό έντυπο στο τέλος της κάθε ημέρας του σεμιναρίου.

Χρόνος/Τόπος διεξαγωγής: Σαββατοκύριακο, 1 & 2/12/2018 και 19/01/2019, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Τaseis”, Αιόλου 72 Αθήνα, (Μετρό Ομόνοια)

Διάρκεια: 13 ώρες (5½ ώρες θεωρία –  3 ώρες Βιωματική Άσκηση – 4½ ώρες παρουσιάσεις εκπαιδευμένων)

Δηλώσεις συμμετοχής : έως 27/11/2018

Κόστος συμμετοχής: Αρχική τιμή 160 ευρώ.

1) 120 ευρώ  – Για εγγραφές έως 12/11/2018.

3) 120 ευρώ – Για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους –ες διδάκτορες, ομαδικές εγγραφές (3 άτομα και πάνω), ανέργους, εθελοντές/τριες ΚΠΕ και άλλων δομών Ψυχικής Υγείας, καθώς και για όσους παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει  εκπαιδευτικά προγράμματα στο ΚΠΕ. Απαραίτητη η αποστολή των κατάλληλων δικαιολογητικών (κάρτα ανεργίας, βεβαίωση εθελοντισμού κλπ.)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ 27/11/2018

Τρόπος πληρωμής: Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει σε Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας (BIG) ETHNGRAA. Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλείσθε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμα και την αιτιολογία στο αποδεικτικό κατάθεσης.

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται  στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, με γραπτή γνωστοποίηση στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έως και 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου . Μετά τις 10 ημέρες, και μέχρι τις
  • επιστρέφονται χρήματα μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης του/ης συμμετέχοντα/ουσας.

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν:

  • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.
  • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.
  • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του.

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές:

Αποστολή του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: tete@kpechios.gr, ή με φαξ στο 2105789191, έως 27/11/2018

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή, Τηλ. 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00, Ηλ. Ταχυδρομείο: tete@kpechios.gr