Γραμμή Υποστήριξης για τη βία κατά των γυναικών

EKAPSYΔευτέρα 4 Μαΐου 2015, ώρα 7.00 μ.μ.

Η άσκηση βίας οποιασδήποτε μορφής –σωματικής, συναισθηματικής, οικονομικής, κοινωνικής, ψυχολογικής, εργασιακής-, ανεξάρτητα αν ασκείται με ήπιο, μέτριο ή/και βαρύ/ακραίο τρόπο, επηρεάζει άμεσα και προκαλεί βλάβες στους ανθρώπους που την υφίστανται. Καθώς η συστηματική και μεθοδευμένη χρήση της αποτελεί συνεχή κίνδυνο για τη σωματική ή/και την ψυχική υγεία και την οικονομική και κοινωνική ευημερία όσων την υφίστανται, σε μεγαλύτερο ποσοστό, παγκοσμίως, οι γυναίκες, απαιτείται οργάνωση και σχεδιασμός στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης στην κατεύθυνση της ασφάλειας/προστασίας τους.

Η άτακτη φυγή, σαν άμεσο μέτρο αντιμετώπισης χωρίς την αναγκαία και απαραίτητη προηγούμενη οργάνωση και με κύριο σύμβουλο τον πανικό, την αγανάκτηση, την κοινωνική κατακραυγή, μοιάζει να εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τον κίνδυνο που φέρει η άσκηση βίας από μόνη της και να ενεργοποιεί πιο άμεσα και εύκολα ‘το μοιραίο’, το οποίο ‘υποτίθεται’ ότι επιχειρεί να προλάβει.

Η Γραμμή Υποστήριξης για τη βία κατά των γυναικών του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών – Ε.Κ.Α.Ψ.Υ., στο τηλ. 2310.27.27.25, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ., από το 1998, είναι διαθέσιμη για επικοινωνία/ενημέρωση/συνεργασία στην κατεύθυνση της ασφάλειας/προστασίας στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης κατά της βίας.

Για διευκόλυνση επίσης κλήσεις γίνονται δεκτές και στο τηλ. 6946.62.33.63.

Οι υπηρεσίες Υποδοχής και Υποστήριξης του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών – Ε.Κ.Α.Ψ.Υ, στις οποίες εντάσσεται και η Γραμμή Υποστήριξης, ενισχύονται οικονομικά από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Αύγουστο του 2015 από το Σχέδιο Δράσης  ΕΝΕΡΓΕΣ/ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» (Α’ και Β’ Κύκλος), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ)», με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων λειτουργεί την Πανελλήνια Γραμμή Βοήθειας 15900, 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο.