Ένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση σε στέγη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ

Η «ΕΔΡΑ» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) λειτουργεί Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δυναμικότητας 4 ατόμων απ΄ το Σεπτέμβριο 2011 στην περιοχή Θρακομακεδόνων Αττικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με ελαφρά ή μέτρια Νοητική Υστέρηση ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, που να ορίζει το είδος της πάθησης.

Για τους πρώτους 24 μήνες λειτουργίας, η Στέγη λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του  επιχειρησιακού προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 «πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 – 12:30 μμ. Στο τηλέφωνο 2102435803, πληροφορίες κα Κάσσυ Πανάγιου, Κοινωνική Λειτουργός της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Νεφέλη».