Ενηλικίωση, μέση και τρίτη ηλικία και η αντιμετώπιση του θανάτου

Εισηγήτριες: Εύη Δάλλα Ph.D. – Ευγενία Γεωργαντά Psy.D

Τι σημαίνει ενηλικίωση; Πότε τελικά ενηλικιώνεται κανείς; Ποιες είναι οι αναμενόμενες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του; Ποια είναι τα εξελικτικά στάδια σύμφωνα με τις θεωρίες των Erikson, Levinson, Vaillant, Jung, και Peck; Ποιες είναι οι δυνατότητες αλλά και οι δυσκολίες της ενηλικίωσης; Ποιες οι αλλαγές της μέσης ηλικίας και πως φτάνει κανείς στην συμφιλίωση με την ιδέα της απόσυρσης από την ενεργή δράση, τα γηρατειά και τον θάνατο;

Θα παρουσιαστούν τα στάδια πένθους και απώλειας της Kübler-Ross καθώς και βασικά στοιχεία για τον θάνατο και την δυνατότητα συμφιλίωσης με αυτό το υπαρξιακό δεδομένο. Ο Υπαρξισμός τονίζει την αναγκαιότητα της προσωπικών επιλογών και της ατομικής ευθύνης, αλλά πόσοι αποδέχονται αυτή την πρόκληση και πως την αντιμετωπίζουν;
Αυτά και άλλα θα συζητήσουμε στις 16 και 17 Απριλίου, συνδυάζοντας την θεωρία, τους προβληματισμούς των παρευρισκομένων και μικρές βιωματικές ασκήσεις.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το κόστος συμμετοχής είναι 120 ευρώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ημερομηνίες – ώρες:  Σάββατο 16 Απριλίου 2011: 10.00-17.00, ώρα προσέλευσης: 9.45
Κυριακή 17 Απριλίου 2011: 10.00-15.00, ώρα προσέλευσης: 10.00
Διεύθυνση: Σολωμού 5, Κηφισιά
Τηλ: 210 8085712, 210 7250065
Email: info@gignesthai.gr