Έναρξη νέας ψυχοθεραπευτικής ομάδας ανέργων

En ErgwΞεκινά η νέα ομάδα ανέργων Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 (18.15-19.45)

Κριτήρια επιλογής των μελών

Ενήλικες
Μη σπουδαστές-φοιτητές
Άνεργοι πάνω από 6 μήνες
Κάρτα ανεργίας
Ετήσιο εισόδημα μέχρι 8000 με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό

 

Γενικοί θεραπευτικοί στόχοι

Η υποστήριξη και ψυχική ενίσχυση.
Η πρόληψη της θυματοποίησης καθώς και αγχωδών διαταραχών και κατάθλιψης που μπορεί να συνοδεύουν την μακροχρόνια ανεργία.
Ενθάρρυνση αλλαγής από την παθητικότητα στην δραστηριοποίηση, από την ακαμψία στην ευελιξία, από την απαισιοδοξία στη δημιουργικότητα.
Η αυτογνωσία και εξέλιξη.
Ο επαναπροσδιορισμός αναγκών και επαγγελματικής κατεύθυνσης.
Η εστίαση προς το στόχο-επιθυμία.
Η δημιουργία επαγγελματικού προφίλ.
Η προαγωγή της συναργατικότητας.

Θεραπευτικά μέσα

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία ομάδας σε συνδυασμό με βιωματικές ασκήσεις και τεχνικές δραματοθεραπείας.

Συντονιστής:
Ιωάννης Μηνόγιαννης, Ψυχολόγος Μsc/Clinical Psychology
Τηλ 6974 227 688
Ε-mail: ioannis.minogiannis@gmail.com