Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM)

SonoraΕπανάληψη εισαγωγικού σεμιναρίου (Level I)
Αθήνα: Παρασκευή 5-Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, 10.00-18.00

Χώρος: “Συνειδέναι:  Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ατόμου και Οικογένειας”

Ήλιδος 5, Αμπελόκηποι

 

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Dag rlin, Ψυχίατρος

Συντονίστρια και εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Παπανικολάου, Μουσικοθεραπεύτρια

 

Tι είναι η Δεκτική Μουσικοθεραπεία GIM

Η μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM) είναι μια τεχνική μουσικά-υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας η οποία χρησιμοποιεί τη δύναμη της μουσικής να εγείρει νοητικές εικόνες, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις, σκέψεις ή αναμνήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης. Το υλικό αυτό αξιολογείται θεραπευτικά, είτε λεκτικά είτε μέσω άλλων τεχνών. Η εκπαίδευση στηρίζεται σε μια ολιστική θεωρητική θεμελίωση, συμπεριλαμβάνοντας νευροψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία και θεωρία του δεσμού, μουσική ψυχολογία, μοντέρνα ψυχοδυναμική θεωρία, ανθρωπιστική ψυχολογία, αρχετυπική και υπερ-προσωπική ψυχολογία.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το εισαγωγικό σεμινάριο GIM είναι ανοιχτό σε όλους, όμως το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης με θεραπευτική  εμπειρία, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να εντάξουν μεθόδους μουσικής ψυχοθεραπείας ως συμπληρωματικό ή πρωταρχικό εργαλείο στη θεραπευτική τους άσκηση. Αφορά επαγγελματίες με κλινική εμπειρία  ενηλίκων ή εφήβων στο ευρύ φάσμα ψυχιατρικών και ψυχοσωματικών διαταραχών, και σε συναφείς τομείς όπως ψυχο-ογκολογία, παρηγορητική αγωγή, περιγεννητική ψυχολογία, θεραπεία οικογένειας, βελτίωση ποιότητας ζωής, οργάνωση ομάδων, κα.

Συμμετέχοντες στον εισαγωγικό κύκλο (level I) οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, θα γίνονται περαιτέρω δεκτοί στο πλήρες πρόγραμμα μόνο κατά την κρίση των εκπαιδευτών και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αξιολόγησης.

Εισαγωγικό σεμινάριο  Guided Imagery & Music (Level Ι : Παρασκευή 7-Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, 10.00-18.00)

Το σεμινάριο αποτελεί μια εντατική εισαγωγή στη μουσικοθεραπεία Guided Imagery and Music, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Association for Music and Imagery (AMI) (http://www.ami-bonnymethod.org)  και στοχεύει στην άρτια εξοικείωση των συμμετεχόντων  με τη μέθοδο, απαραίτητη για το κυρίως μέρος της εκπαίδευσης. Το σεμινάριο αποτελείται από θεωρία και βιωματικά εργαστήρια, εστιάζοντας στα παρακάτω βασικά σημεία:

  • Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορική αναδρομή του GIM
  • Ιδιότητες της μουσικής και της νοητικής απεικόνισης χρήσιμες στην κλινική πράξη
  • Αξιολόγηση και βασικά θεραπευτικά ζητήματα
  • Μοντέλα επιπέδων συνείδησης
  • Εισαγωγή στα θεμελιώδη μουσικά προγράμματα της μεθόδου
  • Κλινικές εφαρμογές και αντενδείξεις
  • Βιωματικά εργαστήρια σε ομάδα και δυάδες (role-playing)

Το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στο GIM

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Association for Music and Imagery και διοργανώνεται σε συνεργασία με το European Bonny Method GIM Training Program  ξεκινώντας με το 3ήμερο εισαγωγικό σεμινάριο (Level I).  Η παρακολούθηση του εισαγωγικού είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω συμμετοχή στο πλήρες πρόγραμμα εξειδίκευσης το οποίο ξεκινάει τον Μάρτιο 2015 και αποτελείται από  6 τετραήμερα σεμινάρια που θα ολοκληρωθούν σε διάστημα περίπου 3 ετών (κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινική πρακτική, εποπτείες και προσωπική θεραπεία με τη μέθοδο GIM. Οι απόφοιτοι του πλήρους προγράμματος, εγγράφονται ως μέλη στο ΑΜΙ και στο European Association for Music & Imagery (EAMI) και  αναγνωρίζονται ως πιστοποιημένοι θεραπευτές GIM.

Για αναλυτική περιγραφή της μεθόδου GIM και λεπτομέρειες για την ύλη του  πλήρους προγράμματος,  επισκεφτείτε τη σελίδα www.gimtherapy.eu

 

  • Μουσικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όμως η καλή προσωπική σχέση με τη μουσική είναι προϋπόθεση.
  • Η κυρίως εκπαίδευση θα είναι στα ελληνικά όμως το βιβλιογραφικό υλικό και τα προαιρετικά σεμινάρια/εργαστήρια με προσκεκλημένους καθηγητές θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
  • Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος σε μικρή ομάδα.

 

Κόστος Α’ κύκλου (Level I) 280€ (με προκαταβολή 80€ έως 20/11 )

                                               330€ ( προκαταβολή μετά τις 20/11)

Για λεπτομέρειες εγγραφής, διαδικασία πληρωμής και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email: info@sonora.gr ή καλέστε  στο 210 802 5536 (αφήστε μήνυμα και τηλέφωνο)