Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Δεκτική Μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM)

SonoraΗ «Sonora: Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας» σε συνεργασία με το IMAGEingEuropean GIM Training Programs, διοργανώνει  στην Ελλάδα πλήρη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κύκλο επαγγελματικής εξειδίκευσης στη μουσική ψυχοθεραπεία GIM, εγκεκριμένο διεθνώς από το Association for Music and Imagery (USA)

www.sonora.gr

A’εισαγωγικό σεμινάριο (Level I) Αθήνα: Παρασκευή 27- Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, 10.00-18.00

“Συνειδέναι:  Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ατόμου και Οικογένειας” Ήλιδος 5, Αμπελόκηποι

Διευθυντής προγράμματος: Dag rlin, MD, PhD, FAMI, ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής, πιστοποιημένος εκπαιδευτής GIM, επιστημονικός υπεύθυνος του IMAGEing-European GIM Trainings

Συντονίστρια προγράμματος και εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Παπανικολάου, ΜΑ, ΜSc, FAMI, μουσικοθεραπεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια GIM, επιστημονική υπεύθυνη της Sonora

Το GIM χρησιμοποιεί τη μουσική ως θεραπευτικό εργαλείο στην ψυχική υγεία. Το εισαγωγικό σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους αλλά ο πλήρης εκπαιδευτικός κύκλος -που ξεκινάει αργότερα μέσα στο 2015- απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Μουσικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση του.

Τα προγράμματά μας είναι πιστοποιημένα διεθνώς από το Association for Music & Imagery www.ami-bonnymethod.org 

Αναλυτικές πληροφορίες για το εισαγωγικό σεμινάριο:  www.sonora.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για την πλήρη εκπαίδευση στο: www.gimtherapy.eu

Πληροφορίες για συμμετοχή και εγγραφές στο: info@sonora.gr και 210 802 5536 (αφήστε όνομα και τηλέφωνο)