Εφαρμογές της Κινητικής Μάθησης στην Προαγωγή της Υγείας και της Ευεξίας

logotipo_animus-corpus

Tα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών στις Νευροεπιστήμες επισημαίνουν ότι η άσκηση και όλες οι κινητικές δραστηριότητες δραστηριοποιούν  τους νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς λειτουργίας και φυσικής αποκατάστασης του οργανισμού. Ποια είναι όμως η σχέση μεταξύ της  Κινητικής Μάθησης, της Νευροβιολογίας και της Νευροφυσιολογίας της Υγείας? Μπορούν οι κινητικές δραστηριότητες να οδηγήσουν στην πρόληψη, αλλά και στην βελτίωση της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού? Και αν ναι, με ποιον τρόπο?

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν το πρώτο μέρος από τον κύκλο συναντήσεων με θέμα τις εφαρμογές της κινητικής μάθησης στην προαγωγή της Υγείας και της Ευεξίας. Ακολουθεί ανάλυση των εφαρμογών των θεωρητικών μοντέλων που αφορούν την κινητική μάθηση και την κινητική συμπεριφορά για την προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας ενήλικων ατόμων, ατόμων τρίτης ηλικίας, γυναικών του γενικού πληθυσμού, ενώ γίνονται αναφορές για τις εφαρμογές της κινητικής μάθησης σε πληθυσμούς ειδικών κατηγοριών (σκλήρυνση κατά πλάκας, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, νοσήματα με νευρολογικά ελλείμματα, κατάγματα).

Απευθύνεται σε αθλητές, προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, γυμναστές, κινησιολόγους, διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές και σε επαγγελματίες από το χώρο της προαγωγής της υγείας. Προαπαιτούμενες οι βασικές γνώσεις φυσιολογίας και εργοφυσιολογίας.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες μετά τις συναντήσεις να μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της κινητικής μάθησης δημιουργώντας ολοκληρωμένα προγράμματα για την βελτιστοποίηση της υγείας και της ευεξίας του γενικού πληθυσμού και να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για τη δημιουργία προγραμμάτων υγείας και ευεξίας για ειδικούς πληθυσμούς που θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο κύκλο συναντήσεων.

Θεματικές ενότητες:

  1. Αρχές της Κινητικής Μάθησης και του Κινητικού Ελέγχου για την προαγωγή της Υγείας και της Ευεξίας του γενικού πληθυσμού
  1. Αρχές Εργοφυσιολογίας, Νευροφυσιολογίας της Κίνησης, Κινησιολογίας και Βιομηχανικής των κινήσεων και της όρθιας στάσης του γενικού πληθυσμού
  1. Βασικές αρχές δημιουργίας προγραμμάτων ολιστικής αντιμετώπισης και προαγωγής της υγείας και της ευεξίας
  1. Εφαρμογές Κινητικής Μάθησης σε προγράμματα διαχείρισης του άγχους και προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας: τεχνικές διαχείρισης άγχους, αποτελεσματικής επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, βελτίωσης της αυτοεκτίμησης, επίτευξης στόχων, νοερή εξάσκηση, τεχνικές αναπνοής, κτλ.
  1. Εφαρμογές Κινητικής Μάθησης σε προγράμματα διαχείρισης του πόνου χωρίς φάρμακα
  1. Σωματική σύσταση και Υγεία: δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης της υγείας, ατομικές διαφορές, ενεργειακά συστήματα και κυκλοφορικές, αναπνευστικές, μεταβολικές και ορμονικές μεταβολές κατά την άσκηση του γενικού πληθυσμού
  1. Εφαρμογές Κινητικής Μάθησης σε προγράμματα Διατροφής και Άσκησης για την βελτιστοποίηση της υγείας του γενικού πληθυσμού
  1. Εφαρμογές Κινητικής Μάθησης σε προγράμματα Διατροφής και Άσκησης για την βελτιστοποίηση της υγείας ειδικών πληθυσμών
  1. Εφαρμογές Κινητικής Μάθησης σε προγράμματα φυσιοθεραπευτικής πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας ατόμων ειδικών κατηγοριών (σκλήρυνση κατά πλάκας, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, νοσήματα με νευρολογικά ελλείμματα, κατάγματα).

Εισηγήτρια: Καλφάκη Μαρία

Ειδίκευση στην Εργοφυσιολογία-Εργομετρία-Αθλητική Ψυχολογία

BSc στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

MSc στην Υγεία και την Αναψυχή

Ημερομηνίες και τόπος συναντήσεων:

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο – Πολυχώρο Animus Corpus, Βασιλίσσης Σοφίας 54, Ιλίσια (Σταθμός Μετρό: Μέγαρο Μουσικής), 1ο όροφο από τη δεξιά σκάλα, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 9:00 – 18:00 και Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 9:00 – 16:00.

Τηλέφωνο: 210 72 22 214

Ιστοσελίδα: www.animuscorpus.gr

Αξία συμμετοχής: 80 ευρώ

Παρέχεται έκπτωση 15% για Φοιτητές και Ανέργους.

Αριθμός συμμετεχόντων: 5 – 15

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης και σχετικό υλικό ανά θεματική ενότητα μετά το τέλος των συναντήσεων.

Δήλωση συμμετοχής :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSder6kUu5lKVk3DssuuKHnKpYYAVQNCjBJ3gP49Tbc7XAzQ5g/viewform

Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες στο τηλέφωνο: 6974471595 ή στο e-mail: marisappp14@gmail.com ή στο facebook: https://www.facebook.com/events/948247075287504/

Πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση στο τηλέφωνο: 210 72 22 214

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη και πιστοποιείται ατομικά από την κατάθεση του 50% του οριζόμενου ποσού των συναντήσεων, μέχρι τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017.

Στην κατάθεση πρέπει να φαίνεται οπωσδήποτε ολόκληρο το όνομα και επώνυμο του καταθέτη/δικαιούχου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων και δεν πραγματοποιηθεί η θεματική ενότητα, όλο το ποσό επιστρέφεται στους δικαιούχους. Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας βάσει των προεγγραφών και της κατάθεσης στην τράπεζα.