Εφαρμογές της Κινητικής Μάθησης στην Εκπαίδευση Παιδιών 5-8 ετών

logotipo_animus-corpusΟι σύγχρονες θεωρίες της  Παιδαγωγικής και της Μάθησης βασίζονται  στη Νευροβιολογία και τη Νευροφυσιολογία της Συμπεριφοράς. Οι εφαρμογές της κινητικής μάθησης και του κινητικού ελέγχου στην εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 5-8 ετών είναι αποτελεσματικές όταν ανταποκρίνονται στον βαθμό της γνωσιακής και ψυχοκινητικής εξέλιξης του παιδιού ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων ψυχοκινητικών ερεθισμάτων λαμβάνοντας υπόψη τον γενετικό εξοπλισμό του κάθε παιδιού.

Οι εφαρμογές της κινητικής μάθησης και του κινητικού ελέγχου στην εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 5-8 ετών έχουν αποτελέσματα στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών στοχεύοντας στην βαθμιαία προοδευτική αλλαγή της κινητικής συμπεριφοράς μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και το παρεγόμενο κινητικό έργο. Η κληρονομική ιδιοσυγκρασία του παιδιού συνδυασμένη με τα αισθητηριακά ερεθίσματα μέσα από την ψυχοκινητική αγωγή καθορίζουν τον ρυθμό και την έκταση της απόκτησης των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων με την ταυτόχρονη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του παιδιού.

Σε αυτές τις θεματικές ενότητες επισημαίνονται οι βασικές αρχές της Κινητικής Συμπεριφοράς στον διαφορετικό τρόπο και ρυθμό που μαθαίνουν τα παιδιά ηλικίας 5-8 ετών. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες μετά τις συναντήσεις να μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της κινητικης μάθησης δημιουργώντας προγράμματα για την ανάπτυξη και βελτίωση των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 5-8 ετών.

Απευθύνεται σε δασκάλους, καθηγητές φυσικής αγωγής, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους.

Θεματικές ενότητες:

  1. Βασικές Αρχές της Κινητικής Μάθησης και Νευροφυσιολογία της Μάθησης
  1. Γεννετικός εξοπλισμός, Αισθητηριακά και Κινητικά Συστήματα Μάθησης και η θεωρία της Σωματοποιημένης Γνώσης (Embodied cognition)
  1. Γνωσιακή και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη παιδιών 5-8 ετών
  1. Μηχανισμοί ελέγχου της κίνησης και αξιολόγηση της μάθησης

      5.Προσοχή, κινητική μνήμη, κινητική μάθηση και τα στάδια μεθόδευσης των πληροφοριών,

  1. Τύποι και Προγράμματα Ανατροφοδότησης
  1. Οργάνωση, Εξάσκηση και Μεταφορά της Μάθησης
  1. Βασικές αρχές σχεδιασμού Προγραμμάτων Ψυχοκινητικής Συμπεριφοράς και Ψυχοκινητικής Παρέμβασης
  1. Περιπτωσιολογικές Μελέτες και ειδικές εφαρμογές σε παιδιά με κινητικές/μαθησιακές δυσκολίες, δυσπραξία και ΔΕΠ-Υ

Εισηγήτρια: Καλφάκη Μαρία

Ειδίκευση στην Εργοφυσιολογία-Εργομετρία-Αθλητική Ψυχολογία

Ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό

BSc στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

MSc στην Υγεία και την Αναψυχή

Ημερομηνίες και τόπος συναντήσεων:

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο – Πολυχώρο Animus Corpus, Βασιλίσσης Σοφίας 54, Ιλίσια (Σταθμός Μετρό: Μέγαρο Μουσικής), 1ο όροφο από τη δεξιά σκάλα, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 9:00 – 18:00 και Κυριακή 29 Ιανουαρίου 9:00 – 16:00.

Τηλέφωνο: 210 72 22 214

Ιστοσελίδα: www.animuscorpus.gr

Αξία συμμετοχής: 60 ευρώ

Παρέχεται έκπτωση 15% για Φοιτητές και Ανέργους.

Αριθμός συμμετεχόντων: 5 – 15

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης και σχετικό υλικό ανά θεματική ενότητα μετά το τέλος των συναντήσεων

Δήλωση συμμετοχής :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSder6kUu5lKVk3DssuuKHnKpYYAVQNCjBJ3gP49Tbc7XAzQ5g/viewform

Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες στο τηλέφωνο: 6974471595 ή στο e-mail: marisappp14@gmail.com ή στο facebook: https://www.facebook.com/events/948247075287504/

Πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση στο τηλέφωνο: 210 72 22 214

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη και πιστοποιείται ατομικά από την κατάθεση του 50% του οριζόμενου ποσού των συναντήσεων, μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017.

Στην κατάθεση πρέπει να φαίνεται οπωσδήποτε ολόκληρο το όνομα και επώνυμο του καταθέτη/δικαιούχου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων και δεν πραγματοποιηθεί η θεματική ενότητα, όλο το ποσό επιστρέφεται στους δικαιούχους. Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας βάσει των προεγγραφών και της κατάθεσης στην τράπεζα.