«Διοργάνωση διαγωνισμού μαντινάδας ρίμας ριζίτικου στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας»

kaleidoskopioΗ 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει  διαγωνισμό Μαντινάδας,  ρίμας,  ριζίτικου  με θέμα την ψυχική υγεία  σε συνεργασία  με δομές του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ  της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα με τα ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Χανίων, Ρέθυμνου,  Ηρακλείου,  Αγίου Νικόλαου, την Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Χανίων και την  Αστική  μη Κερδοσκοπική Εταιρία  «Καλειδοσκόπιο».

Στόχος της διοργάνωσης της παραπάνω δράσης είναι  να περιοριστούν οι προκαταλήψεις, το στίγμα και οι διακρίσεις, να καταπολεμηθεί η άγνοια και να αλλάξουν οι απόψεις και οι στάσεις του κοινού  απέναντι στο πρόβλημα, γιατί η προκατάληψη έχει τη ρίζα της στην άγνοια .

Η έννοια της ψυχικής υγείας είναι πολυδιάστατη και υποκειμενική και δεν αναφέρεται μόνο στην απουσία ψυχικής διαταραχής.

Ψυχική υγεία είναι η συναισθηματική και η διανοητική εκείνη κατάσταση που επιτρέπει στα άτομα να χαίρονται τη ζωή και να ανταπεξέρχονται στις απογοητεύσεις αλλά και στις δύσκολες συνθήκες. Είναι το θετικό συναίσθημα της ψυχολογικής ευεξίας και της πίστης μας στη δική μας αξία, αλλά και τωνάλλων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Ψυχική Υγεία  είναι η κατάσταση ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά κι επιτεύγματα».

Η Ψυχική Υγεία και οι ψυχικές διαταραχές, παραμένουν ακόμη και σήμερα έννοιες δυσνόητες για τις οποίες δίδεται μεν φροντίδα, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα.

Χρόνια τώρα ο Κρητικός με επιγραμματικό,  απέριττο, ειλικρινή και γνήσιο τρόπο εκφράζει τα συναισθήματα του με το γνώριμο τρόπο της μαντινάδας,  της ρίμας, του ριζίτικου  καθώς  η ψυχική  υγεία τον  προβληματίζει και  έχει και εκείνη το χώρο της στη καθημερινότητα του .

– Μη το θαρρείς για προσβολή τρελό ανε σε πούνε

τα όνειρα των λογικών οι κουζουλοί τα ζούνε

– Ο νους του ανθρώπου ένα δέντρο  που όσο το ποτίζεις

ποτέ σου δεν θα βαρεθείς τσ αθούς του να μυρίζεις

Ζητούμενο από τον διαγωνισμό αυτό είναι πως ο κρητικός μέσα από την μαντινάδα, την ρίμα και το ριζίτικο αντιλαμβάνεται το θέμα της ψυχικής υγείας στην καθημερινότητα του.

Καλείται λοιπόν ο δημιουργός να αποτυπώσει αυτό που για τον ίδιο είναι η ψυχική υγεία  αλλά και να βοηθήσει ώστε να  περιοριστούν οι προκαταλήψεις, το στίγμα και οι διακρίσεις. Να αλλάξουν οι απόψεις και οι στάσεις του κοινού  για την ψυχική νόσο και να μειώσει την κυριαρχία της προκατάληψης έτσι ώστε να αλλάξει η στάση της κοινωνίας απέναντι στο πρόβλημα.

Όροι διαγωνισμού

Τα έργα θα αποτελούνται από μια έως τρεις μαντινάδες ρίμες ριζίτικα πρωτότυπες και αδημοσίευτες μια ρίμα για όσους το επιθυμούν η οποία δεν θα ξεπερνά τις δέκα μαντινάδες η ένα ριζίτικο τραγούδι όλα πρωτότυπα και αδημοσίευτα

Στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφονται τα  πλήρη στοιχεία του δημιουργού .

Ονοματεπώνυμο  διεύθυνση  τηλέφωνο   επικοινωνίας  .

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών  έως 31 Ιουλίου 2013

Η αποστολή θα γίνεται στη διεύθυνση:

7Η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Περιφέρεια Κρήτης

Σμύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης,  ΤΘ 1285

η  με   Fαχ 2810  331570 η με ΕMAIL ΣΤΟ  dprogram@hc-crete.gr

ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:

«ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από   στιχουργό  επαγγελματία ψυχικής υγείας,  χρήστη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικό

Θα δοθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι στους διακριθέντες κάθε είδους, συνοδευόμενα από βιβλία,   σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε νομό  σε όλη την Κρήτη  και στην Αθήνα από το  Καλειδοσκόπιο

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις  στα τηλέφωνα:  2813404408/ 2813404413 και 6956552290 Κ.Κ. Καφετζάκη, Τιτομιχελάκη.