Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Ανίχνευση και βασικές τεχνικές διαχείρισης

afisa_dep-y
(κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δηλώσεις συμμετοχής: έως Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Γενικά
Τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) απασχολεί διεθνώς τους ειδικούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού και του
εφήβου περισσότερο από κάθε άλλη διαταραχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της ΔΕΠ-Υ στον παιδικό πληθυσμό και αφετέρου στην υψηλή συνύπαρξη της διαταραχής με μια πληθώρα άλλων προβλημάτων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση δυσμενών συνεπειών σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης και της λειτουργικότητας του ατόμου. Η γλωσσική, γνωστική και κινητική ανάπτυξη, οι μαθησιακές επιδόσεις, οι συναισθηματικές αντιδράσεις, η κοινωνική αλληλεπίδραση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο ύπνος
και, γενικά, η ευρύτερη συμπεριφορά του ατόμου με ΔΕΠ-Υ μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από την ύπαρξη της διαταραχής. Επιπλέον, η συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υ και των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι τόσο συχνή, που οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών αυτών αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία παραπομπής σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Οι συνέπειες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο άτομο αλλά επεκτείνονται στο οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Επίσης, είναι πλέον γνωστό ότι η ΔΕΠ-Υ αποτελεί μια χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία δεν εξαφανίζεται στην ενηλικίωση, αλλά συχνά εξακολουθεί να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα πολλών ενηλίκων.

Για τους λόγους αυτούς, η έγκυρη ενημέρωση και η εξειδικευμένη εκπαίδευση τόσο των ειδικών ψυχικής υγείας όσο και των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαταραχή αυτή είναι επιβεβλημένη. Είναι σημαντικό να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, να κατανοούν την αιτιολογία της διαταραχής, αλλά και τη διαδικασία εκδήλωσης των δευτερογενών και συνοδών συμπτωμάτων της, να συνειδητοποιούν τον ρόλο
του περιβάλλοντος στην έκβασή της και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές διαχείρισης των δυσκολιών των παιδιών αυτών στο σχολείο και στο σπίτι.

Στόχος του Σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην κατανόηση της φύσης της ΔΕΠ-Υ, στην αναγνώριση των συμπτωμάτων της και στην εφαρμογή βασικών αρχών διαχείρισής της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:
1. Θα έχουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη συμπτωματολογία, την αιτιολογία, την αναπτυξιακή προσέγγιση και τις επικρατέστερες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται
διεθνώς στις περιπτώσεις παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ.
2. Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ενδείξεις ύπαρξης ΔΕΠ-Υ και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.
3. Θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν απλά ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα διαχείρισης της ΔΕΠ-Υ και των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.
4. Θα έχουν στη διάθεσή τους υλικό για τη διάγνωση και τη διαχείριση της ΔΕΠ-Υ και των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.
5. Θα είναι σε θέση να κάνουν ψυχοεκπαίδευση σε γονείς και εκπαιδευτικούς παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
6. Θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική βιβλιογραφία για τη ΔΕΠ-Υ σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Μέθοδοι του Σεμιναρίου
Οι βασικές μέθοδοι που ακολουθούνται στο Σεμινάριο είναι οι εξής:
Α. Θεωρητικές εισηγήσεις
Β. Πρακτικές και βιωματικές ασκήσεις
Γ. Ανάλυση video
Δ. Μελέτη βιβλιογραφίας
Περιεχόμενα του Σεμιναρίου
1. Η κλινική εικόνα της ΔΕΠ-Υ στη διάρκεια της ανάπτυξης.
2. Η αιτιολογία και η πρώιμη παρέμβαση στην περίπτωση της ΔΕΠ-Υ.
3. Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
4. Η διαδικασία και τα μέσα διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ.
5. Συνήθεις θεραπευτικές προσεγγίσεις της ΔΕΠ-Υ.
6. Βασικές αρχές γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ.
7. Εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων στο σχολείο και στο σπίτι.
Πού απευθύνεται το Σεμινάριο
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς), καθώς και σε εκπαιδευτικούς (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής).

Περισσότερες πληροφορίες
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής Σεμιναρίου: Δευτέρα 16:00–19:00.
Έναρξη Σεμιναρίου: Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017.
Λήξη Σεμιναρίου: Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017.
Διάρκεια: 12 ώρες, 4 συναντήσεις των 3 ωρών η κάθε μία.
Χώρος διεξαγωγής Σεμιναρίου: Αμφιθέατρο Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μαρασλή 4, Αθήνα (στάση μετρό Ευαγγελισμός).
Εκπαιδεύτρια: Κατερίνα Μανιαδάκη, PhD, Ψυχολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας ΤΕΙ Αθήνας, Διευθύντρια του Ψυχολογικού Κέντρου «ΑΡΣΗ».
Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 90 ευρώ.
Υλικό Σεμιναρίου
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή:
Όλες οι εισηγήσεις σε μορφή Powepoint μετά την παρουσίασή τους.
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για τη ΔΕΠ-Υ.
• Πλήρες κείμενο επιστημονικών άρθρων από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Κλίμακες ανίχνευσης της ΔΕΠ-Υ.
Ψυχοπαιδαγωγικό υλικό για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.
Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Δήλωση συμμετοχής
(α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να «κατεβάσουν» τη Δήλωση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση psychlab@primedu.uoa.gr, το αργότερο έως τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Ψυχολογίας ΠΤΔΕ:
http://psychlab.primedu.uoa.gr/drasthriothtes/epimorfwtika-seminaria.html

 

(β) Με τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των Δηλώσεων Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν email με την επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής, τις οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλες πληροφορίες. Το ποσό της κατάθεσης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
Δυνατότητα απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του Σεμιναρίου.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Η Κατερίνα Μανιαδάκη είναι ψυχολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας στο Τμήμα
Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και Διδάκτωρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας από το
University of Southampton. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίου Ψυχολογίας (Maîtrise) από το Université Louis Pasteur-Strasbourg I και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.E.S.S.) στην Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου από το Université René
Descartes-Paris VIII. Συνεργάζεται με το Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ» από το 1996 και είναι διευθύντρια του Κέντρου από το 2008. Ασχολείται κυρίως με τη διάγνωση και τη θεραπευτική
αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες καθώς και με τη συμβουλευτική γονέων και την ψυχοθεραπεία εφήβων. Είναι συγγραφέας έξι επιστημονικών βιβλίων σε θέματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (δύο εκ των
οποίων αποτελούν μονογραφίες για τη ΔΕΠ-Υ) και έχει την επιμέλεια ενός ακόμη βιβλίου για τη ΔΕΠ-Υ, τα οποία αποτελούν συγγράμματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το τελευταίο της βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο 2017 από τον εκδοτικό οίκο Routledge-Taylor and Francis με τίτλο «The Complete Guide to ADHD: Nature, Diagnosis and Treatment» και προορίζεται για ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας. Επίσης συμμετέχει με δέκα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι κριτής (reviewer) άρθρων σε δεκατέσσερα και μέλος της
συντακτικής επιτροπής σε οκτώ από αυτά. Έχει πραγματοποιήσει εκατόν τριάντα εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στο συγγραφικό της έργο έχουν γίνει περισσότερες από 400 ετεροαναφορές. Μιλά
άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και της American Psychological Association. Η βιογραφία της επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε στο Who is Who της Ελλάδας το
2012. Επίσης, έλαβε το βραβείο Universum Donna 2016, από τον διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Universum Academy Switzerland, για την προσφορά της στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.
E-mail: katerina@arsi.gr