Αύγουστος_2016

 

Αύγουστος_2016

 

Καλοκαίρι με ψ-ματιά από  τα «Ψυχο-γραφήματα» 

 

Ιδιοκτήτρια ιστοσελίδας – Επιστημονική επιμέλεια:
Δήμητρα Διδαγγέλου, Δημοσιογράφος – Ψυχολόγος, MSc Ψυχολογία & Μ.Μ.Ε.

 

 

Τα «Ψυχο-γραφήματα» είναι μια υπηρεσία:

Psy-che_high