«Ανάγνωση και γραφή. Ποιες οι παρεμβάσεις των ψυχολόγων;»

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ανακοινώνει τη διοργάνωση του 12ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011, σε αίθουσα [δωρεάν παραχωρηθείσα] των Εκπαιδευτηρίων τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΟΜΗ, Μαυροκορδάτου 1-3, [και Ακαδημίας, στο ύψος τού Ιερού Ναού τής Ζωοδόχου Πηγής], 1ος όροφος, στην ΑΘΗΝΑ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται στα Μέλη του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και σε Ψυχολόγους, κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, καθώς και τελειόφοιτους – επί πτυχίω φοιτητές Ψυχολογίας υπό εγγραφήν στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, χωρίς την καταβολή τέλους συμμετοχής.

Θέμα του Σεμιναρίου – Εργαστηρίου
«Ανάγνωση και γραφή. Ποιες οι παρεμβάσεις των ψυχολόγων;»

Περιεχόμενο: Στην κατάκτηση της ανάγνωσης (μιας γνωστικής διεργασίας) και της γραφής (μιας κινητικής δεξιότητας και γνωστικής διεργασίας) παρεμβαίνει πλήθος παραγόντων. Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται δυσκολίες στην κατάκτησή τους, η διάγνωση των παραγόντων που ευθύνονται επιτρέπει τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων των ψυχολόγων οι οποίες οφείλουν να κινούνται ταυτοχρόνως σε πολλά επίπεδα όπως η προφορική γλώσσα, η σχέση με το γραπτό, η φωνολογική επίγνωση, η ψυχοκινητική επανεκπαίδευση κ.ά.

Στόχος του Σεμιναρίου – Εργαστηρίου είναι μια συνοπτική παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους οι ψυχολόγοι μπορούν να διαγνώσουν δυσκολίες στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής και ο σχεδιασμός της θεραπευτικής / διορθωτικής / επανεκπαιδευτικής παρέμβασης.

Εισηγητρια: Λουκία Μπεζέ
Η Λουκία Μπεζέ σπούδασε Ψυχολογία στη Γαλλία (Montpellier) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Κλινική Ψυχολογία (Paris V), Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Lille III) και Διδακτορικού Διπλώματος στην Ψυχολογία (Paris XIII). Επιπλέον έχει εκπαιδευθεί στο Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice στην ψυχοκινητική επανεκπαίδευση και στην γραφοκινητική. τ. Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης και των Αποκλίσεων, υπηρέτησε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αρχικά στο Τμήμα Νομικής και στη συνέχεια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.  Επί σειρά ετών εργάστηκε ιδιωτικά ως ψυχολόγος με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και ιδιαίτερα στη δυσλεξία και στη δυσγραφία. Έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με τη Μ. Σφυρόερα, το μοναδικό στην Ελλάδα εκπαιδευτικό υλικό / παιχνίδι για τη φωνολογική συνειδητοποίηση των ήχων της Ελληνικής γλώσσας: «Πινακωτή».

Είναι Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Α.Μ.: 1.159), Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικών Θεμάτων του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής: Αυτοπροσώπως στα Γραφεία τού Συλλόγου ή ταχυδρομικώς: [Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77  ΑΘΗΝΑ].

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: Πενήντα (50) άτομα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ημερομηνία: Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011
Χώρος: Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος
Διεύθυνση: Τζωρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77, Αθήνα
Τηλ.: 210-3800635
fax: 210-3800578
E-mail: ds@psy.gr
http://www.psy.gr