6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με διεθνή συμμετοχή

Άνθρωπος μικρός, μεγάλος, μέγας!

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον Κλάδο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας και θα διεξαχθεί στις 10-13 Μαΐου 2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από πέντε επιτυχή πανελλήνια συνέδρια, στο 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας επιχειρούμε ένα άνοιγμα στη διεθνή κοινότητα, προσκαλώντας και ξένους επιστήμονες να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν την δουλειά τους. Έτσι, οι γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι ελληνικά και αγγλικά. Προσβλέπουμε με ενδιαφέρον στη διεθνή συμμετοχή, πιστεύοντας ότι θα εμπλουτίσει επιστημονικά το Συνέδριό μας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα παρακολουθήσουμε επιστημονικές εργασίες που αφορούν σε διάφορες διαστάσεις από την ατομική, τη σχολική, την κοινωνική και την επαγγελματική ζωή του δια βίου αναπτυσσόμενου ατόμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να διατυπώσουμε επιστημονικές απόψεις για την τυπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ατόμων με ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρία, να παρακολουθήσουμε τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, να αναζητήσουμε επιστημονικές συνεργασίες, να εμπνευστούμε από νέες προκλήσεις. Σε μια από τις κρισιμότερες εποχές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, όπου όλα γύρω μας φαίνονται ρευστά, ασταθή κι απαισιόδοξα, ελπίζουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αναδείξει την ικανότητα της ανθρώπινης φύσης να αντέχει, να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται, να δημιουργεί και, ενίοτε, να μεγαλουργεί!

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με πολλή χαρά σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο Συνέδριο και να συμβάλετε σε έναν γόνιμο επιστημονικό διάλογο!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Μαρία Πλατσίδου

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 10 Νοεμβρίου 2017
Γνωστοποίηση αποδοχής: 1 Φεβρουαρίου 2018
Έγκαιρη εγγραφή: 20 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση προγράμματος: 10 Απριλίου 2018

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι Ελληνική και Αγγλική

Όλοι οι σύνεδροι μπορούν να υποβάλλουν την περίληψή τους είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Η παρουσίαση θα γίνει στη γλώσσα υποβολής της περίληψης. Θα υπάρχουν διαφορετικές συνεδρίες για τις ελληνικές και τις αγγλικές εργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα του συνεδρίου εδώ