5ο Πανελλήνιο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο

O Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας της  Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας με  στόχο την κάλυψη της αναγκαιότητας για συνεχή εκπαίδευση των ψυχιάτρων στα επίκαιρα θέματα κλινικής ψυχοφαρμακολογίας, σας προσκαλεί στο 5ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιείται 7 – 9 Δεκεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.

Ως το θεσμικό όργανο των ψυχιάτρων της χώρας, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία αποβλέπει στη βελτίωση των θεραπευτικών δεξιοτήτων και στην ασφάλεια της φαρμακευτικής θεραπείας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς δεν υποβάλλονται σε θεραπεία, και ότι η εκπαίδευση των νέων ψυχιάτρων είναι συχνά ατελής, συνίσταται αναγκαία η συνεχής εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Θεωρούμε ότι και φέτος θα διαμορφώσουμε ένα επιστημονικό πρόγραμμα με στόχο να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των συνεχών εξελίξεων, καθώς πολλές θεραπευτικές ανάγκες παραμένουν ακόμη και σήμερα ανεκπλήρωτες.

Αναμένουμε την δική σας συμμετοχή με την υποβολή προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης στο συνέδριό μας

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για τον Κλάδο Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

Ο Πρόεδρος, Β. Αλεβίζος

Δείτε την σελίδα του συνεδρίου εδώ