2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Πρόληψης Αυτοκτονιών και Βίας (Ε.Ε.Ε.Π.Α.Β.)

Αυτοκτονίες και βία στην περίοδο κρίσης - Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Πρόληψης Αυτοκτονιών και Βίας (Ε.Ε.Ε.Π.Α.Β.), που θα λάβει χώρα στην Αθήνα από 16 έως και 18/03/2018.

Η Αυτοκτονικότητα και η Αυτοκτονία (όχι αυτοκαταστροφή, η οποία αποτελεί καθ’ ολοκληρία τελείως διαφορετικό εννοιολογικό όρο) είναι θέματα, τα οποία απασχολούν την επιστημονική σκέψη διαχρονικά και ιδιατέρως την Κοινωνιολογία, την Ψυχολογία, την Ψυχιατρική και την Νευροβιολογία. Αρκεί κανείς να αναλογισθεί ότι περίπου 1.000.000 άτομα αυτοκτονούν ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο (μια αυτοκτονία ανά λιγότερο από 30 sec) και ότι το 96% των ατόμων που αυτοκτονούν πάσχουν από τουλάχιστον μία Ψυχική Διαταραχή (συνήθως μείζονα κατάθλιψη, ψύχωση, ουσιοεξάρτηση, διαταραχές προσωπικότητας κλπ). Το υπόλοιπο 4% είναι Ιδεολογικές Αυτοκτονίες. Στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία οι αυτοκτονίες είναι συνήθης αιτία θανάτου (μετά τα τροχαία και τις κακοήθειες). Στην Ελλάδα της μακροχρόνιας κοινωνικοοικονομικής κρίσης, με τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους, με την συνεχή ανασφάλεια και αδυναμία “κάλυψης βασικών αναγκών επιβίωσης”, η αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών αποτέλεσε αντικείμενο ερευνών, αλλά και προβληματισμού των ειδικών του Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Ένα άλλο ζήτημα που θα απασχολήσει το συνέδριο είναι το φαινόμενο της διαρκώς αυξανόμενης Βίας κάθε μορφής (ενδοοικογενειακή, bullying, ομοφοβική, τρανσφοβική, σεξουαλική κακοποίηση κ.λπ) που παρατηρείται στη χώρα μας όπως εξάλλου και σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.

Το τρίτο και εξίσου βασικό θέμα που θα θιγεί στο Συνέδριό μας είναι το προσφυγικό. Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της ιδιαίτερα μεγάλης ακτογραμμής της, αποτέλεσε και αποτελεί πύλη εισόδου οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι αναζητώντας μια καλύτερη τύχη σε κεντροευρωπαϊκές χώρες, εν τέλει εγκλωβίσθηκαν εδώ. Οι ανάγκες των προσφύγων, πέραν του ότι είναι αδύνατον να καλυφθούν από μια δυσπραγούσα χώρα, δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στον χειμαζόμενο γηγενή πληθυσμό (παρά την εν γένει θετική στάση της κύριας μάζας του Ελληνικού πληθυσμού).

Η Οργανωτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου, που απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας αλλά και σε ένα σαφώς ευρύτερο ακροατήριο κοινωνικών επιστημόνων. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων από κάθε πλευρά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση και να βελτιστοποιηθεί η αντιμετώπισή τους από όλους μας. Είμαστε δε βέβαιοι πως η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή όλων σας θα συμβάλει αποφασιστικά στην πραγμάτωσή του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Χ. Τουλούμης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

 

16 – 18 Μαρτίου 2018
Οι προβλεπόμενες ώρες εργασιών και τις τρεις μέρες του συνεδρίου είναι 09.00 – 20.00

Τόπος διεξαγωγής εργασιών: Ξενοδοχείο Divani Caravel

Όλες οι πληροφορίες, τόσο σχετικά με το επιστημονικό πρόγραμμα όσο και με τις πρακτικές πλευρές της διοργάνωσης θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Πρόληψης Αυτοκτονιών και Βίας (www.eeepav.gr) , ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά κατά την πρόοδο της προετοιμασίας του συνεδρίου.

Προθεσμία υποβολής Περιλήψεων: 31 Δεκεμβρίου 2017

Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και ταξινόμησή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ