12 έγγραφα πολιτικής για σύνδεση Φυσικής Άσκησης & Αθλητισμού με την Ψυχική Υγεία

Ένα συλλογικό έργο των 17 φορέων εταίρων του ευρωπαϊκού έργου MENS Project, λειτουργικά κατανεμημένο σε επιμέρους θεματικές, που θεωρήθηκαν ως οι πρώτες πλευρές που έπρεπε να διερευνηθούν σχετικά με τη σύνδεση της φυσικής άσκησης και του αθλητισμού με την Ψυχική Υγεία.

Μέσω του συλλογικού έργου ανακαλύπτουμε τις συνέπειες της πρόληψης, μέσω ενός δραστήριου τρόπου ζωής, στην Ψυχική Υγεία και τα θεραπευτικά οφέλη που προσφέρει στους ψυχικά πάσχοντες. Ελπίζουμε πως η ανάγνωση αυτής της μελέτης θα συμβάλλει στην εξέλιξη των αντιλήψεων και θα ενισχύσει την ολιστική προσέγγιση της Ψυχικής Υγείας.

Το έργο παρουσιάστηκε επίσημα στις 14 Ιουνίου στο καταληκτικό Συνέδριο του ευρωπαïκού έργου MENS Project, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου παρουσιάστηκε το σύνολο των πρωτοβουλιών και των δράσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του (Ιανουάριος  2017 – Ιούνιος 2018). Το MENS Project, συντονιστής του οποίου είναι ο φορέας ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαïκής Επιτροπής “ERASMUS+”.

Δείτε εδώ περισσότερα για το συλλογικό τόμο και εδώ για το καταληκτικό Συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες: κα. Ιωάννα Ζυμαρίτη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας MENS Project, τηλ.: 2121043898 (εσωτ. 105), e-mail:ioannaedra@gmail.com

Για την “ΕΔΡΑ”
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων