Προβολικές Δοκιμασίες (TAT-CAT, Παιδικό Ιχνογράφημα και Τεστ Κηλίδων Rorschach)

Ημερομηνίες

δεξαγωγής

 

04-05/11, 11-12/11, 09-10/12, 2017

20-21/01, 28/01, 03-04/02, 24-25/02, 03-04/03, 17-18/03, 21-22/04, 05-06/05, 2018

 

Ώρες διεξαγωγής Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00,

Σάββατο, Κυριακή 03-04/02: 15:00-20:00

Διάρκεια 105 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ν. Ηράκλειο Αττικής)

Εισηγητές:

Δροσίτη Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος

Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινική Ψυχολόγος

Πολυζωγοπούλου Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος, Νηπιαγωγός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Προβολικές Δοκιμασίες αποτελούν κλινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους, μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας και Σύμβουλους Ψυχικής Υγείας.

THEMATIC APPERCEPTION TEST (Τ.) & CHILDREN’ S APPERCEPTION TEST (C.A.T)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις προβολικές δοκιμασίες T.A.T – C.A.T, θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες 04-05/11, 11-12/11, 09-10/12, 2017

20-21/01, 28/01 2018.

Στόχος των προβολικών δοκιμασιών T.A.T  & C.A.T είναι να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις ιστορίες που καλείται να δομήσει το άτομο πάνω σε μια σειρά εικόνων με βάση τη ψυχοδυναμική θεωρία.

Η ερμηνεία και η ανάλυση γίνεται με βάση τη θεωρία του Bellak.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:

Ψυχαναλυτική διάγνωση και βασικές ψυχοδυναμικές έννοιες

Οι Προβολικές Δοκιμασίες στη Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση

Οι Προβολικές Δοκιμασίες  κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας

Παρουσίαση όλων των Προβολικών Δοκιμασιών (Τ.Α.Τ – για ενήλικες, C.A.T – για παιδιά, S.A.T – για ηλικιωμένους)

Βασικά θεωρητικά θέματα των Προβολικών Δοκιμασιών

Βασικά θέματα χορήγησης των Προβολικών Δοκιμασιών

Λεπτομερή παρουσίαση των καρτών του Τ.Α.Τ (10- 12 κάρτες για εφήβους και ενήλικες)

Παρουσίαση των 2 μορφών τεστ του C.A.T  {1. C.A.T –A (Animal) & 2. C.A.T – H (Human)}

Λεπτομερή παρουσίαση του C.A.T –A (Animal)/ 10 κάρτες με ζώα για παιδιά 3-6 ετών

Λεπτομερή παρουσίαση του C.A.T – H (Human)/ 10 κάρτες με ανθρώπους για παιδιά 6-12 ετών

Ερμηνεία και ανάλυση των καρτών του Τ.Α.Τ & C.A.T με βάση τη θεωρία του Bellak

Ανάλυση & Ερμηνεία πρωτοκόλλων πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Συγγραφή & παρουσίαση ψυχολογικής έκθεσης

Επιπλέον των προγραμματισμένων ωρών της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί να υπολογίσουν και ώρες εξάσκησης στη χορήγηση και ανάλυση των Προβολικών Δοκιμασιών Τ.Α.Τ & C.A.T σε δικά τους περιστατικά για τα οποία θα υπάρξει εποπτεία από τις εισηγήτριες.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το Παιδικό Ιχνογράφημα, το οποίο αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο  για την αξιολόγηση σε παιδιά θα παρουσιαστεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο, 03-04/02.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:

Το ιχνογράφημα ως εκφραστικό μέσο

Η εξέλιξη του παιδικού σχεδίου

Γενική εκτίμηση και ερμηνεία του ιχνογραφήματος

Προβολικά τεστ (τεστ ανθρώπου, τεστ δέντρου, τεστ σπιτιού και τεστ οικογένειας)

Βιωματικό μέρος (χωρισμός σε ομάδες και ανάλυση παιδικών σχεδίων)

Παρουσίαση σχεδίων από κλινικό και μη κλινικό πληθυσμό παιδιών (παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα, νοητική καθυστέρηση, ΔΑΦ, παιδική ψύχωση, προβλήματα συμπεριφοράς, κακοποίηση κ.α.)

Ανάλυση πρωτοκόλλων πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

ΤΕΣΤ ΚΗΛΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ RORSCHACH

To τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ προσωπικότητας και θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες 24-25/02, 03-04/03, 17-18/03, 21-22/04, 05-06/05, 2018.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εκπαιδευθούν στη χορήγηση, κωδικοποίηση και ερμηνεία του Rorschach, καθώς και τη συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης. Η εκπαίδευση θα στηριχθεί στο σύστημα βαθμολόγησης και ερμηνείας του Exner.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:

Γενικές πληροφορίες για τις προβολικές δοκιμασίες. Παρουσίαση του Rorschach και των καρτών του. Συμβολική σημασία καρτών. Οδηγίες χορήγησης του τεστ.

Βασικές κατηγορίες κωδικοποίησης. Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στην τοποθεσία, την ποιότητα ανάπτυξης και τις ορίζουσες.

Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στην ποιότητα της μορφής, το περιεχόμενο, τις δημοφιλείς απαντήσεις και την οργανωτική δραστηριότητα.

Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στα ειδικά σκορ. Στρατηγικές κωδικοποίησης.

Συμπλήρωση του φυλλαδίου κωδικοποιημένων απαντήσεων. Δομική περίληψη. Πρακτική εξάσκηση στη χορήγηση του τεστ μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του Rorschach. Ερμηνεία πρωτοκόλλου σε έλεγχο και στρες.

Ερμηνεία πρωτοκόλλου σε εικόνα εαυτού, διαπροσωπικές σχέσεις και συναίσθημα.

Ερμηνεία πρωτοκόλλου σε επεξεργασία πληροφοριών και τρόπο σκέψης.

Ποιοτική ανάλυση απαντήσεων. Ενδείξεις ψυχοπαθολογίας. Διαφοροδιάγνωση με το Rorschach.

Συγγραφή της έκθεσης. Ενημέρωση πελάτη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Απορίες σε σχέση με θέματα ερμηνείας του Rorschach.

Στην Εκπαίδευση θα παρουσιασθεί υλικό με πραγματικά περιστατικά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Κόστος συμμετοχής για τις ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ TAT, CAT. & Παιδικό Ιχνογράφημα/ σύνολο 55 ώρες

Για εγγραφές έως 23/10          490€

Για εγγραφές από 24/10          580€

Κόστος συμμετοχής για το ΤΕΣΤ ΚΗΛΙΔΩΝ  RORCHACH/ σύνολο 50 ώρες

Για εγγραφές έως 12/02          460€

Για εγγραφές από 13/02          530€

Ειδική τιμή για όσους συμμετέχουν σε όλο το πρόγραμμα ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ/ σύνολο 105 ώρες

Για εγγραφές έως 23/10          850€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Σας ενημερώνουμε ότι επιπλέον θα πραγματοποιηθούν 4 κλινικά εργαστήρια για το RORSCHACH τα οποία είναι προαιρετικό να παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν για περαιτέρω εξάσκηση και κατανόηση του τεστ σε πραγματικά πρωτόκολλα.

Τα κλινικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1ο κλιν. Εργαστήρι:  03/03               16:00-18:00

Ασκήσεις Κωδικοποίησης RORSCHACH

2ο κλιν. Εργαστήρι:  17/03               16:00-18:00

Κωδικοποίηση ολόκληρου πρωτοκόλλου και συμπλήρωση του φυλλαδίου των απαντήσεων RORSCHACH

3ο κλιν. Εργαστήρι: 21/04                16:00-18:00

Παραδείγματα για Ερμηνεία RORSCHACH

4ο κλιν. Εργαστήρι: 05/05                16:00-18:00

Ερμηνεία πρωτοκόλλου RORSCHACH και συγγραφή έκθεσης

Κόστος για κάθε κλιν. Εργαστήρι: €60

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν το υλικό των εισηγήσεων για τις προβολικές δοκιμασίες TAT, CAT. & Παιδικό Ιχνογράφημα σε CD.

Το υλικό για το ΤΕΣΤ ΚΗΛΙΔΩΝ RORSCHACH θα δίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή πριν από κάθε εισήγηση για το οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα το μελετά.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να χορηγήσουν τα τεστ.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αξιολόγησης και εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για τη καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση τους.

Οι συναντήσεις εποπτείας μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και παρέχονται καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στο link

http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1398866431&lang=el  και το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ θα σας αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας http://www.dikepsy.gr/ για νέες ανακοινώσεις σχετικά με το σεμινάριο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ: 210-2830100 και 698 8080383.