Παρουσίαση του δίτομου έργου Σεμινάρια για ψυχιάτρους και ψυχαναλυτές