Ο Ελληνικός Εμφύλιος

Μία ψυχαναλυτική προσέγγιση

(Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ είναι μία δήλωση συμμετοχής στο pr@armosbooks.gr).

Η παρουσία του εμφύλιου στην ενδοψυχική πραγματικότητα, η εγγραφή του ως τραύμα, η επίδρασή του στη σχέση καλού-κακού, στη διαμόρφωση του Ιδεώδους Εγώ και Υπέρ-Εγώ και, τελικά, η διαμεσολάβησή του στην αντίληψη της εξωτερικής πραγματικότητας αποτελούν τη θεματική των δύο ημερίδων, 20 και 27 Ιανουαρίου 2018, στις εκδόσεις Αρμός.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ: 10:00΄ π.μ. – ΛΗΞΗ: 14:00΄μ.μ.

Σάββατο 20 Ιανουαρίου:
«Ο Εμφύλιος στην ενδοψυχική πραγματικότητα του αναλυόμενου».
Εισηγητές: Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Κώστας Ζερβός, Νίκος Λαμνίδης.
Σχολιάζουν: Ειρήνη Σαριόγου, Παύλος Τσίμας, Τάσσος Σακελλαρόπουλος.

Σάββατο 27 Ιανουαρίου:
«Η επίδραση του Εμφύλιου στην αντίληψη της πραγματικότητας».
Εισηγητές: Στέλιος Στυλιανίδης, Χρυσή Γιαννουλάκη, Δημήτρης Αναστασόπουλος.
Σχολιάζουν: Αντώνης Λιάκος, Νίκος Τζαβάρας, Αντώνης Παπαρίζος.

Συντονισμός – Επιμέλεια: Ιωάννης Βαρτζόπουλος.

Ο εμφύλιος σηματοδοτεί την ενεργητική προσπάθεια του πραγματικού, όχι συμβολικού αποκλεισμού του έτερου, του εξοστρακισμού του και, τελικά, του βιολογικού αφανισμού του. Ο Λόγος αίρεται σε όλες τις μορφές του και η ανθρώπινη φύση εκδηλώνεται σε μία οριακή, όμως χαρακτηριστική για το είδος εκδήλωσή του. Ο ελληνικός εμφύλιος ήταν και αυτός αδυσώπητα καταστροφικός. Η σχεδόν δεκαετής, βαθιά και πολύπλευρη, κρίση της ελληνικής κοινωνίας τον έφερε ξανά στο προσκήνιο με γνωστές σε όλους μας εκδηλώσεις. Η προσπάθεια της ελληνικής διανόησης να τον προσεγγίσει και να τον αντιμετωπίσει χωρίς τις προσχηματικές ευκολίες του παρελθόντος είναι και παραμένει επιτακτική. Είναι αλήθεια ότι σε μία τέτοια προσέγγιση δοκιμάζεται η αξιοπιστία και οι δυνατότητες κάθε επιστημονικής μεθόδου. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία και ουσιαστική η προσήλωση κάθε προσέγγισης στη δική της μέθοδο και στις δικές της έννοιες. Η ψυχανάλυση έχει τη δυνατότητα να αναδείξει πλευρές του εμφυλίου οι οποίες δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες από τις άλλες κατευθύνσεις. Ο τρόπος που ο εμφύλιος εγγράφεται στην ενδοψυχική πραγματικότητα του αναλυόμενου, η διαμεσολάβηση της σχέσης εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας, η επίδρασή του στο αξιακό σύστημα και στην κοινωνική ταυτότητα του υποκειμένου, είναι φαινόμενα που μελετώνται ουσιαστικά στην πορεία της ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Ειδικότερα η ψυχανάλυση επιτρέπει τηnμελέτη της ενδεχόμενης εγγραφής του εμφυλίου ως τραύματος (διαγενεαλογικού τραύματος, ρήξης του αλεξιερεθιστικού, τραύματος αποπλάνησης). Επίσης μας προσφέρει πρόσβαση στη διαμόρφωση της σχέσης καλού-κακού, την αυστηρότητα ή την ελαστικότητα του Υπέρ-Εγώ, το είδος των αμυντικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται και η μορφή και περιεχόμενο που λαμβάνουν. Διανοητές από όμορους χώρους θα συμμετέχουν δίνοντάς τη δυνατότητα εμπλουτισμού μίας, ούτως ή άλλως, φορτισμένης και δύσκολης προσπάθειας.