Οικογενειακή Εικαστική Θεραπεία

As seen on a Sussex Directories Inc site

Το συγκεκριμένο σεμινάριο  που διοργανώνει το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας (http://www.art-therapy.gr/el/banner/191-oikogeneiaki-eikastiki-therapeia)  για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18,  αποσκοπεί στην κατανόηση εννοιών που αφορούν την οικογένεια τόσο ως ένα «ζωντανό εξελισσόμενο σύστημα»: η δομή της οικογένειας, η δυναμική της, οι αλληλεπιδράσεις της, ο κύκλος ζωής της οικογένειας, όσο και ως σύστημα όπου μπορεί να εκδηλωθεί «ψυχοπαθολογία» δηλ. εκδήλωση ενός συμπτώματος σε κάποιο από τα μέλη του.

Θα συζητηθούν βασικές αρχές μοντέλων οικογενειακής θεραπείας και θα δοθεί έμφαση στις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιεί η προσέγγιση της εικαστικής ψυχοθεραπείας τόσο για την εκτίμηση, αξιολόγηση, διάγνωση του οικογενειακού συστήματος όσο και για την θεραπευτική παρέμβαση σε οικογενειακά προβλήματα.

Εγγραφές έως 10 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη: 1η Οκτωβρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση artpsy@otenet.gr