Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας Ψ.Ν.Α. 20 + 3 Χρόνια: Τι παραμένει, Τι άλλαξε

ΔΩΡΕΑΝ Ημερίδα

Η ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. διοργανώνει ημερίδα

Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας Ψ.Ν.Α. 20 + 3 Χρόνια:

Τι παραμένει, Τι άλλαξε

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, 9.00-16.30

Προσκεκλημένη   ομιλήτρια:

Pr. Dr. Maria Borcsa

Institute of Social Medicine, Rehabilitation Sciences and Healthcare Research
University of Applied Sciences Nordhausen, Germany
τ. Πρόεδρος της European Family Therapy Association

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής,

Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι

Πληροφορίες: Ελλανίκου 3, Παγκράτι,

Τηλ. 210 7232213, Fax 210 7212646

Εικονικές Σχέσεις και Παγκοσμιοποιημένες Οικογένειες – η Συνέντευξη Γενεογράμματος 4.0.

Pr. Dr. Maria Borcsa

Περίληψη

Η παρουσίαση φέρνει μαζί δύο παγκόσμιες εξελίξεις: τον αυξανόμενο αριθμό μεταβατικών οικογενειών και τη διεύρυνση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ICTs). Υποτίθεται ότι εμείς ως οικογενειακοί/συστημικοί θεραπευτές και εκπαιδευτές θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτές τις αλλαγές με το να παρέχουμε νέες έννοιες όπως επίσης και νέες μεθόδους. Οι «οικογένειες του κόσμου» κάνουν φανερό πώς η παγκοσμιοποίηση ενσωματώνεται στις συζυγικές και οικογενειακές σχέσεις: αυτό το μοντέλο κριτικάρει ρητώς τον «μεθοδολογικό εθνικισμό» (Beck & Beck Gernsheim 2010) που συνήθως εφαρμόζεται στις μελέτες οικογενειών.

Προτείνουμε τη Συνέντευξη Γενεογράμματος 4.0 για τη θεραπεία, την εκπαίδευση και την έρευνα. Αυτό το εργαλείο διερευνά αδιαμφισβήτητες βεβαιότητες όπως την έννοια «σπίτι» και εστιάζει στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις διεργασίες επικοινωνίας της καθημερινότητας. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μονο-εθνικές ή διεθνικές οικογένειες «κάνουν οικογένεια» (Morgan 1996) στον κόσμο μας σήμερα.

Είσοδος ελεύθερη

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

Δείτε την ανακοίνωση και το πρόγραμμα