Μετάδοση της Ψυχανάλυσης

“Απώθηση, Άρνηση, Διάψευση”

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

“Απώθηση, Άρνηση, Διάψευση”

Christian Fierens

ψυχαναλυτής στην Tervuren (Βρυξέλλες)

Μέλος της AFB- ALI

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Εγγραφές: 9:30

Α’ Μέρος: 10:00 – 12:30

Β’ Μέρος: 14:00 – 16:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Γ’ Μέρος: 10:00 – 13:00

Νεόφρονος 3, Ιλίσια

Παράλληλη μετάφραση

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Πληροφορίες – κρατήσεις θέσεων:

6977 77 44 95

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν εγκαίρως

Μετά την έναρξη, η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων

www.psychoanalysis.net.gr

Ο Λακάν εισήλθε στο Φροϋδικό Πεδίο με ένα «σκουπάκι», όπως αρεσκόταν να το υπενθυμίζει ο ίδιος : πρόκειται για το «στάδιο του καθρέπτη» όπως ονόμασε μετά το τέλος του πολέμου (1949) την παρέμβαση που είχε παρουσιάσει το 1936, όταν ο Φρόυντ ήταν ακόμη εν ζωή. Η πρώτη αυτή συνεισφορά είχε δομικό χαρακτήρα και απέβλεπε στην αποτροπή της παρέκκλισης που επικρατούσε τότε στους κόλπους των απογόνων του Φρόυντ ξεκινώντας από τις Η.Π.Α. και επιστρέφοντας στην Ευρώπη. Η παρέκκλιση αυτή αφορούσε στη μετακίνηση από το ασυνείδητο στο εγώ, από την ψυχανάλυση στην ψυχολογία, από την δομική προσέγγιση στην εικονοποιημένη κατανόηση των ψυχαναλυτικών εννοιών. Ο Λακάν εγκαθιδρύει την φροϋδική ανακάλυψη του ασυνειδήτου και την επινόηση της αναλυτικής διαδικασίας στο ορθολογικό πλαίσιο που της αξίζει. Αναδεικνύει δε μια νέα επιστημολογική κατεύθυνση εστιάζοντας ταυτόχρονα στη δομική προσέγγιση του ασυνειδήτου και στην έννοια του υποκειμένου, χωρίς το οποίο η ψυχανάλυση δεν θα παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα. Αυτή η ρηξικέλευθη τοποθέτηση τον οδηγεί στο να αποχωριστεί το κίνημα του στρουκτουραλισμού. Η λακανική διδασκαλία θα στηριχτεί, πέρα από την αναλυτική εμπειρία, στην γραφή μαθηματικών τύπων (mathèmes), γραφημάτων, τοπολογικών αντικειμένων, λογικών τύπων, βορρόμειων κόμβων και αλυσίδων. Πέρα από την θεμελίωση της ψυχανάλυσης στον τομέα των επιστημών (sciences conjecturales) μας μεταδίδει ένα υλικό που δεν διδάσκεται από την απλή εμπειρία, και αποτελεί βασικό φορέα μετάδοσης και προσανατολισμού της καθοδήγησης της αναλυτικής διαδικασίας. Η πρότυπη αυτή διάταξη διεργασίας όλων αυτών των τύπων που ονομάσαμε “Μετάδοση της Ψυχανάλυσης” στοχεύει στην μεθοδική και ενδελεχή επεξεργασία βασικών εννοιών και τύπων, όπως διαμορφώνονται στην ακολουθία της λακανικής διδασκαλίας έως τις ύστατες εκφάνσεις της. Πρακτικά η ιδιόμορφη αυτή διεργασία θα πραγματοποιηθεί φέτος σε δύο παραδόσεις που θα διαρκούν ένα σαββατοκύριακο η κάθε μία (σε τρεις χρονικές ενότητες: Σάββατο πρωί κι απόγευμα-Κυριακή πρωί). Η δέσμευση των εγγεγραμμένων θα έγκειται στην πλήρη παρακολούθηση ολόκληρης της παράδοσης των παρεμβαινόντων, ενώ θα διατίθεται φυσικά χρόνος για ερωτήσεις και επισημάνσεις με τους εκάστοτε εισηγητές.