Κύκλος Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους και Νηπίου

Ο Κύκλος Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους και Νηπίου αποτελεί μια βιωματική διαδικασία εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από την παρατήρηση βρέφους και νηπίου, καθώς και μέσα από την ανάλυση αυτής, αναγνωρίζουν και συνειδητοποιούν βιωματικά τα σημεία της ανθρώπινης ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία.

Η παρατήρηση βρέφους και νηπίου εισήχθη στην Κλινική Tavistock του Λονδίνου το 1948, και διατηρείται έως σήμερα, ως προαπαιτούμενο κάθε ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης αλλά και ως σεμινάριο επιμόρφωσης επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

Τα σεμινάρια παρατήρησης βρέφους και νηπίου, διακρίνονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξαρτητες ενότητες:

Α) Ετήσιο Σεμινάριο Παρατήρησης Βρέφους

Β) Ετήσιο Σεμινάριο Παρατήρησης Νηπίου

Απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Ψυχολόγους, σύμβουλους ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές. Είναι, επίσης, ανοιχτό σε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις πρώιμες σχέσεις και δεσμούς.

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

  • Αποστολή βιογραφικού στο training.dikepsy@outlook.com
  • Θα ακολουθήσουν δύο κλινικές συνεντεύξεις με τους ειδικούς του προγράμματος, με σκοπό να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα και η ομοιογένεια της κάθε ομάδας 

Βιογραφικό συντονίστριας:

Η Ελένη Ζαχαριά, MA, MPsych είναι Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, μέλος του Association of Child Psychotherapists UK, εκπαιδευμένη στην κλινική Τάβιστοκ στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο εργάστηκε μετά την εκπαίδευσή της στην κλινική Mosaic για παιδιά με αναπηρία και αυτισμό. Έχει επίσης ειδικευτεί στη βραχεία ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με παιδιά κάτω των 5 ετών και διδάσκει παρατήρηση βρέφους και νηπίου στην Αθήνα, στην Κων/πολη αλλά και στην Κίνα (online) μέσω της Τάβιστοκ. Επίσης κάνει εποπτεία σε Ψυχολόγους στη Ν. Αφρική. Εργάζεται με παιδιά, εφήβους και γονείς στη Θεραπευτική και Διαγνωστική Μονάδα Σπύρος Δοξιάδης και ιδιωτικά. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο UEL σε συνεργασία με την Τάβιστοκ με αντικείμενο την πρώιμη παρέμβαση σε νηπιαγωγούς και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα δεσμού και ψυχικής υγείας των νηπίων.

Α) ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ

Το Ετήσιο Σεμινάριο Παρατήρησης Βρέφους παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν γνώση και κατανόηση της ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα από την άμεση παρατήρηση ενός βρέφους και των σημαντικών άλλων γύρω του, κατά το ξεκίνημα της ζωής του. Η παρατήρηση βρέφους βασίζεται τόσο στην ψυχαναλυτική θεωρία, όπως αυτή διατυπώθηκε από τις κύριες ψυχαναλυτικές σχολές σκέψης και κυρίως την κλαϊνική και μετακλαϊνική, όσο και στα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη βρεφική ανάπτυξη.

Το σεμινάριο έχει κατεξοχήν βιωματικό χαρακτήρα και στοχεύει να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με γνώση των πρώιμων και εξωλεκτικών ψυχικών φαινομένων και δεξιότητες παρατήρησης, εξαιρετικά χρήσιμες σε κάθε επαγγελματία που εργάζεται σε κλινικό πλαίσιο. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν βιωματικά και θεωρητικά την ανάπτυξη του ψυχισμού του βρέφους και τους τρόπους που σχετίζεται με τους σημαντικούς άλλους. Πώς λειτουργεί όμως και με ποιο τρόπο εμπλουτίζει την εκπαιδευτική πορεία του θεραπευτή;

Ο παρατηρητής, το αντικείμενο παρατήρησης και το σεμινάριο-ομάδα αποτελούν τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται το Σεμινάριο Παρατήρησης Βρέφους. Σε οικείο περιβάλλον του βρέφους, όπως το σπίτι ο παρατηρητής στέκεται σιωπηρά και διακριτικά παρακολουθώντας τόσο τις εξωτερικές διαδράσεις και τη συναισθηματική ατμόσφαιρα γύρω από το βρέφος, όσο και τις δικές του συναισθηματικές αντιδράσεις. Το γέλιο, το κλάμα, η αγωνία, ο φόβος, η ευχαρίστηση και η απόλαυση των παρατηρούμενων, αλλά και δικά του συναισθήματα και σκέψεις που ενεργοποιούνται κατά την παρατήρηση. Παράλληλα, καθώς η νοηματοδότηση του κάθε ερεθίσματος από τον παρατηρητή ενέχει εν πολλοίς την υποκειμενικότητά του, είναι αναγκαίο να επενδύεται χρόνος και ανάλυση κατά την τέλεσή της. Η ολιγομελής ομάδα που συμμετέχει ο παρατηρητής σε εβδομαδιαία βάση τον πλαισιώνει και τον υποστηρίζει, βοηθώντας τον παρατηρητή να επεξεργαστεί σε δεύτερο χρόνο ό,τι παρατήρησε, αλλά και να κάνει συνδέσεις μεταξύ των παρατηρήσεων και συμπεριφορών, δίνοντας προσοχή και κατανοώντας ασυνείδητες διεργασίες και πρώιμους μηχανισμούς άμυνας.

Άξονες Σεμιναρίου Παρατήρησης Βρέφους

1) Παρατήρηση βρέφους:

Οι συμμετέχοντες θα παρατηρήσουν ένα βρέφος από την αρχή της ζωής του για ένα χρόνο μία φορά την εβδομάδα στο χώρο του.

2) Το σεμινάριο παρατήρησης:

Οι παρατηρήσεις θα παρουσιάζονται προς ανάλυση και συζήτηση στο σεμινάριο, το οποίο θα απαρτίζεται από 6 συμμετέχοντες και την εκπαιδεύτρια.

3) Ομάδες Σεμιναρίων:  
Οι συμμετέχοντες θα παρίστανται σε εβδομαδιαία σεμινάρια διαρκείας 75’ όπου θα παρουσιάζουν στην ομάδα λεπτομερείς καταγραφές των παρατηρήσεων τους. Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση των ασυνείδητων δυναμικών του βρεφικού ψυχισμού.

4) Ψυχαναλυτική Θεωρία και Σύγχρονα Θέματα Βρεφικής Ανάπτυξης:

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες γύρω από τη βρεφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των S. Freud, M. Klein, Bionκαι D. Winnicott. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη θεωρία προσκόλλησης, νευροβιολογία και αναπτυξιακή ψυχολογία.

Δομή σεμιναρίου

➢1 σεμινάριο την εβδομάδα για ένα ακαδημαϊκό έτος

➢Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 75 λεπτά.

➢Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 6 άτομα.

Β) ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

Το Ετήσιο Σεμινάριο Παρατήρησης Νηπίου παρέχει στους επαγγελματίες την δυνατότητα να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση αυτής της ηλικίας. Σε αντίθεση με τη βρεφική ηλικία, η νηπιακή εμπεριέχει νέους αποχωρισμούς και αναπτυξιακές προκλήσεις, ενώ παράλληλα μεγάλη σημασία έχει τώρα το παιχνίδι και οι δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνεται το παιδί στην καθημερινότητά του. Η σημασία του παιχνιδιού και η ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι στο επίκεντρο αυτού του σεμιναρίου. Αντλώντας θεωρητικό έρεισμα από την ψυχαναλυτική θεωρία, όπως αυτή διατυπώθηκε από τις κύριες ψυχαναλυτικές σχολές σκέψης, κυρίως την κλαϊνική και μετακλαϊνική, όσο και σύγχρονα αναπτυξιακά ερευνητικά δεδομένα, το σεμινάριο επιχειρεί την βαθύτερη κατανόηση του παιδικού ψυχισμού και όσων διακυβεύονται στη νηπιακή ηλικία.

Το σεμινάριο έχει κατεξοχήν βιωματικό χαρακτήρα. Ο παρατηρητής επισκέπτεται το νήπιο είτε στον παιδικό σταθμό, είτε στο σπίτι με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα. Παρατηρεί τις κινήσεις του, τις πρωτοβουλίες του, τις συναισθηματικές του αντιδράσεις και τους τρόπους που σχετίζεται με τα άτομα του περιβάλλοντός του. Παρατηρεί ταυτόχρονα τα συναισθήματα που αναδύονται μέσα του, στη θέαση του υποκειμένου παρατήρησης. Κατά την παρατήρη, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, οξύνοντας παράλληλα δεξιότητες παρατήρησης, οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν τόσο στους ρόλους σαν γονείς, όσο και ως επαγγελματίες, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που έχουν στο επίκεντρο το παιδί.

Όπως στην παρατήρηση βρέφους, οι παρατηρήσεις είναι χρήσιμο να καταγράφονται λεπτομερώς μετά από κάθε επίσκεψη, να δακτυλογραφούνται και παρουσιάζονται προς συζήτηση σε μια ολιγομελή ομάδα. Σκοπός της ομαδικής διδασκαλίας του σεμιναρίου είναι ο παρατηρητής να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ανάπτυξη κι άλλων νηπίων μέσω των συζητήσεων της ομάδας, και να κατανοήσει τη μοναδική αναπτυξιακή πορεία του κάθε παιδιού. Πρόκειται για σεμινάριο των 5-6 ατόμων και οι συμμετέχοντες καλούνται να παρατηρήσουν, να αναλύσουν και να συσκεφθούν σχετικά με το αντικείμενο παρατήρησης, το παιδί, δηλαδή, στην καθημερινότητά του. Επομένως, συνδυάζοντας την υποκειμενική πραγματικότητα του παρατηρητή με το σεμινάριο-ομάδα, οι συμμετέχοντες εναλλάσσουν την οπτική τους εμπλουτίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την κατανόησή τους.

Τα ετήσιο σεμινάριο διεξάγεται μια φορά την εβδομαδια κι έχει διάρκεια 75 λεπτά. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και εκπαιδευτικούς ή ανθρώπους που δουλεύουν με παιδιά σε οποιαδήποτε ιδιότητα και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε βάθος την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών.

Άξονες Σεμιναρίου Παρατήρησης Νηπίου:

1) Παρατήρηση νηπίου:

Οι συμμετέχοντες θα παρατηρήσουν ένα νήπιο στην καθημερινότητά του, είτε στο νηπιαγωγείο είτε στο σπίτι, για ένα χρόνο μία φορά την εβδομάδα.

2) Το Σεμινάριο Παρατήρησης:

Οι παρατηρήσεις θα παρουσιάζονται προς ανάλυση και συζήτηση στο σεμινάριο, το οποίο θα απαρτίζεται από 5-6 συμμετέχοντες και την εκπαιδεύτρια.

3) Ομάδες Σεμιναρίων:  
Οι συμμετέχοντες θα παρίστανται σε εβδομαδιαία σεμινάρια διαρκείας 75’ όπου θα παρουσιάζουν στην ομάδα λεπτομερείς καταγραφές των παρατηρήσεων τους. Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση των ασυνείδητων δυναμικών του παιδικού ψυχισμού.

4) Ψυχαναλυτική Θεωρία και Σύγχρονα Θέματα Παιδικής Ανάπτυξης:

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες γύρω από την παιδική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των S. Freud, M. Klein, Bionκαι D. Winnicott. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη θεωρία προσκόλλησης, νευροβιολογία και αναπτυξιακή ψυχολογία.

Δομή σεμιναρίου

➢1 σεμινάριο την εβδομάδα για ένα ακαδημαϊκό έτος

➢Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 75 λεπτά.

➢Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 6 άτομα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ημερών για τα εβδομαδιαία σεμινάρια θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Κόστος Κύκλου Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους & Νηπίου
Ετήσιο Σεμινάριο Παρατήρησης Βρέφους 700 ( για εγγραφές έως 20 Ιουνίου)

800 (για εγγραφές από 20 Ιουνίου )

Ετήσιο Σεμινάριο Παρατήρησης Νηπίου 700 ( για εγγραφές έως 20 Ιουνίου)

800 (για εγγραφές από 20 Ιουνίου)

 

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 με 21:00 θα διοργανωθεί δίωρο εισαγωγικό σεμινάριο με Εισηγήτρια τη Κα. Ζαχαριά, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να μάθουν περισσότερα για τη μέθοδο της παρατήρησης και λεπτομέρειες για την ανεύρεση οικογένειας ώστε να ξεκινήσουν την παρατήρηση το Σεπτέμβρη 2019.