Κλινική Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης με την ψυχιατρική σκέψη, μεθοδολογία και πρακτική. Μελετώνται οι βασικές νοσολογικές οντότητες και η συνήθης αντιμετώπισή τους από την τρέχουσα ψυχιατρική. Δίνεται σημασία στον τομέα «Διάγνωση και χειρισμός ψυχιατρικών περιστατικών από μη ψυχιάτρους θεραπευτές». Ακόμη γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της ψυχιατρικής με την Εικαστική Ψυχοθεραπεία.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών ψυχιατρικών γνώσεων, απαραίτητων για κάθε θεραπευτή, ανεξάρτητα από τα αν εργάζεται ή όχι με ψυχιατρικούς ασθενείς.

Διάγραμμα παραδόσεων

Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία

Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές

Συναισθηματικές διαταραχές

Αγχώδεις- Σωματόμορφες- Διασχιστικές διαταραχές

Διαταραχές προσωπικότητας

Διαταραχές πρόσληψης τροφής- Διαταραχές του ύπνου- Διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων

Σεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές ταυτότητας φύλου

Αμνησικές διαταραχές- Διαταραχές σχετιζόμενες με τη χρήση τοξικών ουσιών

Θεραπευτική αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών

Διάρκεια: 27 ώρες

ΕισηγητέςΕ.Ανυφαντή, Ψυχολόγος,Κλινική Νευροψυχολόγος

Μάθετε περισσότερα εδώ