Επίκαιρα Θέματα Κοινοτικής Ψυχιατρικής

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δήμου Αθηναίων του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα Θέματα Κοινοτικής  Ψυχιατρικής».

Η Κοινοτική Ψυχιατρική μελετά την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση των ψυχικών διαταραχών. Κατά συνέπεια, στις εφαρμογές της συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση μέτρων πρόληψης, επιδημιολογικής έρευνας, στήριξη δομών ψυχικής υγείας όπως κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα ημέρας, στεγαστικές δομές και κινητές ψυχιατρικές μονάδες. Στην τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, και σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό ρεύμα, ανακύπτει μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι ανάγκες για φροντίδα ψυχικής υγείας στην κοινότητα παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση.

Σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση τόσο των ειδικών ψυχικής υγείας, όσο και εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της υγείας, σε σύγχρονα θέματα της κοινωνικής ψυχιατρικής που αποτελούν συνάμα προκλήσεις για το μέλλον (υποστήριξη ευάλωτων ψυχολογικά ομάδων, τηλεψυχιατρική, αντιμετώπιση του στίγματος, δικτύωση νοσοκομειακών δομών με κοινοτικές μονάδες, εδραίωση νέων μονάδων ψυχοθεραπείας).

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 16 ωρών. Δεν έχει κόστος συμμετοχής.

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018.

(Οκτώ συναντήσεις). Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα. Ώρες διεξαγωγής: 13.00μμ – 15.00μμ. Στον χώρο του Κεντρικού Αμφιθεάτρου του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Εγγραφές και πληροφορίες στο email sotiria.mental.health.center@gmail.com

Δείτε το Πρόγραμμα