“Καταστροφές, η ασυνείδητη εγγραφή τους”

Εκδόσεις Οιδίπους σε συνεργασία με το Hellenic American College και την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019, 10,00-14.00, Μασσαλίας 22.

Δωρεάν είσοδος. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6744487.