Δράματα Κληρονομίας στην ελληνική μυθολογία, παράδοση και σύγχρονη εμπειρία

Συνομιλούν Σ. Μανωλόπουλος και Χρίστος Δάλκος

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος θα μιλήσει για τα δράματα της κληρονομίας με αφορμή το διήγημα του Παπαδιαμάντη «Θάνατος Κόρης». Το παρελθόν δεν το κληρονομούμε, το κατακτάμε, του δίνουμε νόημα και το εσωτερικεύουμε ως ιστορία, ατομική και συλλογική. Κάθε βήμα αλλαγής των στοιχείων – του εξωτερικού και ψυχικού κόσμου – της κληρονομίας μας, συνεπάγεται την αναβίωση των οδυνηρών διαδικασιών χωρισμού και εσωτερίκευσης, με άγχος ενοχή και βίαιες συγκρούσεις, που ενίοτε λύνονται με τον θάνατο.

Ο Χρίστος Δάλκος θα μιλήσει για την συνύπαρξη συγχρονίας – διαχρονίας / παρελθόντος – παρόντος καί τήν συνακόλουθη ἐνδοσυγκριτική θεώρηση τῆς ἀρχαιοελληνικῆς μυθολογίας ὑπό τό πρῖσμα καί τῆς νεοελληνικῆς ἐμπειρίας καί παράδοσης. Ὅπως στήν γλῶσσα ἤ τούς μύθους παλαιότερα μορφώματα συνυπάρχουν μέ νεώτερα, ἔτσι καί στήν νεοελληνική πραγματικότητα ἡ πατριαρχική ὀργάνωση τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας συνυπάρχει μέ ἐναλλακτικές διευθετήσεις πού παραπέμπουν στά θέσμια ἑνός «νυμφαρχικοῦ» γάμου (πρβλ. αἰγαιοπελαγίτικες κοινωνίες στίς ὁποῖες ἡ περιουσία τῆς μάννας μεταβιβάζεται στήν (πρωτο)κόρη, ὅταν παντρευτῇ, ἐνῷ οἱ γονεῖς ἀναγκάζονται νά φύγουν ἀπό τό σπίτι, περιερχόμενοι συχνά σέ κατάσταση πλήρους ἐξαθλίωσης). Ὁ κίνδυνος αὐτός ἐξαθλίωσης ἤ καί θανάτου τῶν πρεσβυτέρων πού συνεπάγεται ἡ γαμήλια ἕνωση τῶν νεώτερων γόνων θεωρεῖται ὁ βασικός λόγος πού ἀναγκάζει τόν μυθικό γονέα νά μετέρχεται ποικίλα μέσα, προκειμένου νά τροποποιήσῃ, ἀναστείλῃ ἤ καί ματαιώσῃ τήν ἐπικίνδυνη γαμήλια διαδικασία, κάτι πού μπορεῖ νά ἀνιχνευθῇ ὑπό τήν ἐπιφάνεια πολλῶν ἀρχαιοελληνικῶν μύθων.

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος είναι διδάσκων αναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, μέλος της Καναδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως. Μελετά το έργο του Winnicott, την ψυχοσεξουαλικότητα, τις δομικές και αμυντικές διεργασίες του ψυχισμού, το τραύμα, και την λειτουργία των θεσμών.

Ὁ Χρίστος Δάλκος, γεννημένος τό 1951, πατέρας δύο παιδιῶν, εἶναι φιλόλογος τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης. Ἔχει συμμετάσχει στήν ἠλεκτρονική καταγραφή τοῦ Ἀρχείου τοῦ Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀνοματολογικῆς Ἑταιρείας. Ἀσχολεῖται μέ θέματα γλώσσας (εἰδικά τῆς λεγόμενης «προελληνικῆς» ἐν ἀντιπαραβολῇ πρός τήν νέα ἑλληνική), λογοτεχνίας, ἀνθρωπολογίας, μουσικῆς παιδείας, κ.λπ., καί εἶναι εἰσηγητής τῆς «ἐνδοσυγκριτικῆς» θεωρίας στόν χῶρο τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν.

Τόπος συνάντησης:  Polis art café 
Σάββατο 13 Μαΐου 2017, στις 11:00 το πρωί
Πεσμαζόγλου 5 Αίθριο Στοάς του Βιβλίου
T  210 3249 588

Είσοδος ελεύθερη