Εκδήλωση/συζήτηση με επαγγελματίες ψυχικής υγείας από την Συρία, την Τουρκία, την Τυνησία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες και πρόσφυγες) και το Παράρτημα Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ σας καλούν την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 στις 19:00-21:00, στην εκδήλωση-συζήτηση: «Αναζητώντας νέες εστίες: Άνθρωποι σε κίνηση, κοινωνίες σε στάση;».

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ακαδημίας 18, Αθήνα

Η εκδήλωση αυτή θα φέρει μαζί μια διεπαγγελματική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας από την Συρία, την Τυνησία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η συζήτηση μαζί τους θα βοηθήσει να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του προσφυγικού φαινομένου στην ψυχοκοινωνική ευεξία όσων εμπλέκονται στον ένα ή τον άλλο βαθμό.

Ευελπιστούμε η συζήτηση αυτή να μας βοηθήσει να αναστοχαστούμε πάνω στο κυρίαρχο αφήγημα που «θέλει» κάποιες χώρες να «δέχονται» και άλλες να «στέλνουν» μετανάστες. Ο στόχος μας είναι η εξειδίκευση, οι ιδέες και τα όνειρα ανθρώπων με ευρέως διαφορετικές εμπειρίες να αποτελέσουν εφαλτήριο για έναν πιο παραγωγικό διάλογο που υπερβαίνει τη συζήτηση περί «post-migration» κοινωνιών.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν:

Yolla Moukarzel (Συρία) – IMC Syria
Mariam Mzoughi (Τυνησία) – Tunisie Terre D’ Asyle
Ozlem Legat (Τουρκία) – Human Resource Development Foundation
Monica Serrano (Ιταλία) – Aelle il Punto
Francisco Collazos (Ισπανία) – Vall d’ Hebron University Hospital
Νίκος Γκιωνάκης (Ελλάδα) – Κέντρο Ημέρας Βαβέλ

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Δημήτρης Τοσίδης

Είσοδος ελεύθερη.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία (Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά).

Facebook event

______________________________________________________

Babel Day Centre (mental health unit for migrants and refugees) and Rosa Luxemburg Foundation Office in Greece would like to invite you on Thursday 11th of October at 19:00-21:00 to the open event-discussion: “Searching for a new home: People on the Move, Societies at a Standstill?

This event will bring together an interdisciplinary team of mental health professionals from Syria, Tunisia, Turkey, Italy, Spain and Greece. It is our wish that discussion with them can assist in further elucidating the impact of the refugee condition on the psychosocial wellbeing of all who are involved, whether directly or indirectly.

This gathering could be a step towards breaking the existing narrative in a way that we can reframe dominant polarized discourses of countries that “produce” and countries which “receive” migrants. Ultimately, we hope that the shared expertise, ideas and dreams of people with vastly diverse experiences can lead to more productive dialogue that goes beyond “post-migration” societies.

Discussing on the panel:

Yolla Moukarzel (Syria) – IMC Syria
Mariam Mzoughi (Tunis) – Tunisie Terre D’ Asyle
Ozlem Legat (Turkey) – Human Resource Development Foundation
Monica Serrano (Italy) – Aelle il Punto
Francisco Collazos (Spain) – Vall d’ Hebron University Hospital
Νίκος Γκιωνάκης (Greece) – Babel Day Center

Cover Photo: Dimitris Tosidis

Free entrance.

Simultaneous interpretation (Greek, English, Arabic).

Facebook event