Ένα παραμύθι μας ενώνει

Η μοναδικότητα του εαυτού στο βιβλίο της Mira Lobe "Το μικρό εγώ είμαι εγώ"