Βιογραφικό Αντώνης Κορακής

Αντώνης Κορακής
«Η πιο όμορφη εμπειρία που μπορούμε να βιώσουμε είναι το μυστηριώδες. Είναι η πηγή κάθε αληθινής τέχνης και επιστήμης…»

Έρευνα & Ανάπτυξη στην Επιστήμη των Η/Υ, MSc Επίγεια & Ευζωνικά Δίκτυα, MSc Ηλεκτρονικός Μηχανικός, BSc Μηχανικός Η/Υ

Ο Αντώνης Κορακής έχει εκπληρώσει τις βασικές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (Πανεπιστήμιο Kent, Canterbury). Είναι απόφοιτος πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με πρώτο μεταπτυχιακό στα επίγεια και ευρυζωνικα δίκτυα και δεύτερο στην ηλεκτρονική μηχανική. Εργάζεται για περισσότερα από δέκα χρόνια ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» με εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Υγείας και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχει Υπηρεσίες Πληροφορικής υψηλών προδιαγραφών.

Μέσα από την έρευνα και την εμπειρία του στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Είναι επίσης μέλος της ομάδας Anatonios.

 

Έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα:

USEFIL “Unobtrusive Smart Environments for Independent Living” (2011- 2014)

ProFouND “Prevention of Falls Network for Dissemination” (2014)

TILE-IPPOKRATIS “The Experience of an eHealth Platform for the provision of Health Care Services in the Island of Chios and Cyprus” (2008)

INTERMED “An INTEgrated broadband telecommunication pilot teleservices-platform for improving health care provision in the Region of MEDiterranean” (2008)

ATHENA “Digital Switchover: Development Infrastructures for Broadband Access” (2004)

ENTHRONE “End-to-End QoS through integrated management of content, networks and terminals” (2004)

REPOSIT “Realtime dynamic bandwidth optimization in satellite network” (2003)

SOQUET “System for management of quality of service in 3G networks” (2003)

Δημοσίευση:

(2014) Dimitrios Sgouropoulos, Theodoros Giannakopoulos, Sergios Petridis, Stavros Perantonis and Antonis Korakis, Clothes Change Detection Using the Kinect Sensor.

Στοιχεία επικοινωνίας:

emailantoniskorakis@anatonios.gr

linkedin: Antonis Korakis

http://www.anatonios.gr