Τα Παιδιά Συμμετέχουν

Χρόνος ανάγνωσης 2 ΄

Συγγραφέας: Roger A. Hart
Πρόλογος – Επιμέλεια: Κωνσταντία Ταμουτσέλη

Το βιβλίο αυτό, γραμμένο από μια ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα παιδιά μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό και διαρκή ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αν η συμμετοχή τους αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και σχεδιαστεί  με τρόπο που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

Ο σχεδιασμός, ο έλεγχος και η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί ιδανικό πεδίο για την άσκηση τους σε συμμετοχικές δράσεις. Άλλωστε, η επανεξέταση του ρόλου των πολιτών στη διαχείριση του περιβάλλοντός τους όσο και των δικαιωμάτων και της ευθύνης των παιδιών να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος  κατέχει κεντρική θέση στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το βιβλίο απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, πολεοδομικούς σχεδιαστές, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολόγους, εισάγοντας τη θεωρία και την πρακτική της παιδικής συμμετοχής  και υπογραμμίζοντας τη σημασία της στην ανάπτυξη δημοκρατικών και βιώσιμων κοινοτήτων. Δίνει έμφαση στην γνήσια συμμετοχή των παιδιών για την εντόπιση προβλημάτων της κοινότητάς τους και την ανάληψη δράσεων για την επίλυσή τους.

Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται με την ευρύτερή του έννοια. Παρουσιάζονται παραδείγματα τόσο από αστικές όσο και από αγροτικές περιοχές, από φτωχές  και μεσοαστικές περιοχές , ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές προγραμμάτων, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό βοήθημα γιατί παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων, επιτυχημένα παραδείγματα, πρακτικές τεχνικές, και πηγές πληροφόρησης για τη παιδική συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα.

Ο Roger Hart  (City University of New York) είναι υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας «Children’s Environments Research Group” στο Πανεπιστήμιο της Ν.Υόρκης και εκδότης του περιοδικού  Children’s Environments”.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εκδόσεις: Επίκεντρο
Αριθμός σελίδων: 424
Έτος έκδοσης: 2011
Αρχική τιμή: 30,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)