Τα χαρισματικά παιδιά ζουν ανάμεσά μας:

Χρόνος ανάγνωσης 2 ΄

Συγγραφέας: Αθανάσιος Τσιάμης

Είναι γεγονός ότι τα χαρισματικά/ ταλαντούχα παιδιά αντιμετωπίζονται ποικιλοτρόπως από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Απόψεις διάφορες και ερμηνείες του όρου “χαρισματικό/ ταλαντούχο παιδί” βασίζονται σε συγκεκριμένα μα και διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. Η πολυπλοκότητα και η σύγχυση στην ερμηνεία και κατά συνέπεια στην κατανόηση της έννοιας είχε και εν μέρει συνεχίζει να έχει σαν αποτέλεσμα μια όχι ευρεία αποδοχή της στο κοινωνικό σύνολο. Η κοινωνική στάση απέναντι στα χαρισματικά παιδιά βασίζεται κυρίως σε διάφορους μύθους όπως αυτόν της δημιουργίας μιας ομάδας “ελίτ” και των συνεπειών της (αν τα παιδιά αυτά ομαδοποιηθούν και αντιμετωπισθούν διαφορετικά στον εκπαιδευτικό χώρο), καθώς και αυτόν της βεβαιότητας ότι τα παιδιά αυτά, λόγω των ιδιαιτέρων τους χαρακτηριστικών, ό,τι και να γίνει θα βρουν τον δρόμο τους και θα τα καταφέρουν.

Τα χαρισματικά/ ταλαντούχα παιδιά είναι ανάμεσα μας. Η δική μας ευαισθητοποίηση στην ύπαρξη τους, στην κατανόηση από μέρους μας των αναγκών τους (γνωστικών, κοινωνικών, συναισθηματικών), στην κάλυψη αυτών των αναγκών και στην αποδοχή τους σαν άτομα είναι έννοιες που δημιουργούν ένα καινούργιο πλαίσιο στον τρόπο που η κοινωνία πρέπει να τα “αντιμετωπίσει”. Αυτή η ευαισθητοποίηση θα βοηθήσει τα χαρισματικά/ ταλαντούχα παιδιά να αντιληφθούν, να αναπτύξουν και καλλιεργήσουν τα όποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους με τέτοιο τρόπο που θα τους δώσει την ευκαιρία μιας πιο ενεργητικής συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων Ψυχολογίας, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και σε γονείς για τους οποίους η έννοια της χαρισματικότητας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Έχει σαν σκοπό α) να παρουσιάσει τις κυρίαρχες σύγχρονες τάσεις και απόψεις σχετικά με την επισήμανση των χαρακτηριστικών των χαρισματικών ή ταλαντούχων παιδιών, β) να περιγράψει τις εκπαιδευτικές και συναισθηματικές τους ανάγκες καθώς και το πως αυτές οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν και γ) να ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τόσο στη σημασία όσο και στην αποδοχή της έννοιας της χαρισματικότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εκδόσεις: Γρηγόρη
Αριθμός σελίδων: 365
Έτος έκδοσης: 2006
Αρχική τιμή: 18 ευρώ