Εκδηλώσεις

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας | 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας : Συναντήσεις, Αφηγήσεις, Προκλήσεις

  4 Νοεμβρίου 2021 - 7 Νοεμβρίου 2021
  Ελλάδα, Αθήνα
  Λεπτομέρειες:

  Πρόκειται για ένα κοινό Συνέδριο στο οποίο συνεργούν και διαλέγονται οι κλάδοι Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας.

  Είναι ένα Συνέδριο ανοιχτό σε πολλαπλές συναντήσεις. Ξεκινά ως συνάντηση των δύο κλάδων και καλεί σε μια συνάντηση επιστημόνων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, επαγγελματιών της εκπαίδευσης, ερευνητών/τριών και φοιτητών/τριών. Ενθαρρύνει την συνάντηση εννοιών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, εφαρμογών, πρακτικών και δημιουργικών εκπλήξεων.

  Είναι ένα Συνέδριο ανοιχτό σε ποικίλες αφηγήσεις. Μας καλεί να αφηγηθούμε και να συναφηγηθούμε τις ιστορίες μας, τις ιδέες μας, τους προβληματισμούς μας, τα ερευνητικά μας ευρήματα, τη γνώση, τις εμπειρίες που μας καταξιώνουν ως ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά και ως επιστήμονες, επαγγελματίες των κλάδων, φορείς κοινωνικής συνηγορίας και αλλαγής.

  Είναι ένα Συνέδριο ανοιχτό στις σύγχρονες προκλήσεις. Μας κινεί να μετάσχουμε στην ανάδειξη, την εμβάθυνση ή και τον επαναπροσδιορσμό αυτών που κατακτήσαμε τα τελευταία χρόνια, να συμβάλουμε στην δημιουργία νέων προτάσεων και την αναγνώριση των προκλήσεων της δεκαετίας που μόλις άρχισε, προκλήσεων που απαιτούν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πρωτοβουλιών, διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και μεθόδων, θεραπευτικών παρεμβάσεων και εφαρμογών στον χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικο-πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο.

  Πρόεδροι Συνεδρίου
  Φιλία ΊσαρηΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Αναστάσιος ΣταλίκαςΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  4 - 7 Νοεμβρίου 2021

  Αθήνα

  Σημαντικές Ημερομηνίες

  Υποβολή Περιλήψεων  31 Μαΐου 2021

  Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων  31 Ιουλίου 2021

  Έγκαιρη Εγγραφή  30 Σεπτεμβρίου 2021

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Τηλέφωνο: 2310433099