Εκδηλώσεις

Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτικές Συνεδρίες

  Λεπτομέρειες:

  Με την απειλή της πανδημίας αλλά και των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί, περνάμε, εμείς και τα παιδιά μας, μια δύσκολη περίοδο με έντονα συναισθήματα φόβου, αγωνίας, θλίψης και ανίας.

  Εάν αισθάνεστε ότι έχετε ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης μπορείτε να καλέσετε τις ακόλουθες υπηρεσίες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00πμ. -14:00μμ.:

  Κέντρο Ημέρας: 2310-554030

  Κ.Κ.Ψ.Υ. κεντρικού τομέα 2313-310700

  Κ.Κ.Ψ.Υ. βορειοδυτικού τομέα 2313-310100

  Κ.Κ.Ψ.Υ. δυτικού τομέα 2313-310600

  Ειδικά για θέματα παιδιών και εφήβων μπορείτε να καλείτε:

  Κινητή Μονάδα Παιδιών Εφήβων 2310-744017

  Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων (Ιατροπαιδαγωγικό) 2310-554031

  Παιδοψυχιατρική υπηρεσία του Κ.Κ.Ψ.Υ. κεντρικού τομέα 2313-310700

  Παιδοψυχιατρική υπηρεσία του Κ.Κ.Ψ.Υ. δυτικού τομέα 2313-310600