Εκδηλώσεις

Τηλεφωνική Γραμμή για θέματα που άπτονται του Τραυλισμού

  Λεπτομέρειες:

  Το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Τραυλισμό, που έχει ορισθεί η 22η Οκτωβρίου κάθε έτος,  σας ενημερώνει ότι το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόρειο-Δυτικού Τομέα (Κ.Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ.) της Θεσσαλονίκης θα θέσει σε λειτουργία «Τηλεφωνική Γραμμή επικοινωνίας με ενήλικες και εφήβους που τραυλίζουν», όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενημέρωση και πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τον τραυλισμό.

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 Οκτωβρίου 2021
  ΩΡΕΣ 10:00-13:00
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2313-310139
  EMAIL bdtcenter_sec@psychothes.gr με την επισήμανση στο θέμα «Τραυλισμός»
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ Καλαϊτζίδου Κατερίνα Λογοπεδικός με εξειδίκευση στον Τραυλισμό

   

  Λίγα λόγια για τον τραυλισμό:

  Ο εξελικτικός τραυλισμός, ως μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας, εμφανίζεται  στο 5% των παιδιών προσχολικής ηλικίας, παραμένει όμως μόνο στο 1% από αυτά και στην μετέπειτα ζωή τους.

  Το άτομο που τραυλίζει δυσκολεύεται να μιλάει με ευχέρεια, μπορεί να επαναλαμβάνει φθόγγους, συλλαβές ή λέξεις, να επιμηκύνει ήχους, να έχει μπλοκαρίσματα, να αποφεύγει τη βλεμματική επαφή κ.ά.

  Όταν το άτομο που τραυλίζει αρχίσει να έχει επίγνωση της δυσχέρειας στη ροή της ομιλίας του, μπορεί να αποφεύγει λέξεις ή και τη συμμετοχή του ακόμη σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις.

  Έτσι, ο τραυλισμός μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματικές δυσκολίες και να επηρεάσει την σχολική επίδοση και την κοινωνική ζωή του προσώπου που τραυλίζει.

  Η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε  κάθε ηλικία τα πρόσωπα που τραυλίζουν. Κατάλληλες παρεμβάσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί να αποτρέψουν

  Στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόρειο-Δυτικού Τομέα (Κ.Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ.) της Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα κάτωθι Προγράμματα, με Υπεύθυνη την κα Καλαϊτζίδου Αικατερίνη, Λογοπεδικό με εξειδίκευση στον τραυλισμό:

  • Ατομικά προγράμματα  θεραπείας τραυλισμού για:

  - παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη συμμετοχή των γονιών τους

  - παιδιά σχολικής ηλικίας

  - εφήβους

  - ενήλικες

  • Ομαδικά προγράμματα θεραπείας τραυλισμού για:

  - εφήβους

  - ενήλικες

  (Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα και ανάλογα με τις συνθήκες λόγω Covid-19 ).

  Τα στοιχεία επικοινωνίας του Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ είναι:
  3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”-Ψ.Ν.Θ.
  Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
  www.psychothes.gr

  Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειο-Δυτικού Τομέα
  ΣΤ Παπαδοπούλου 20, Συκιές, Θεσσαλονίκη

  Τηλ: 2313-310100
  Fax: 2310-623940
  Email: bdtcenter_sec@psychothes.gr

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Τηλέφωνο: 2313310139