Εκδηλώσεις

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα

  Διεξαγωγή:
  • Online
  Λεπτομέρειες:

  Η παρούσα έρευνα διεξάγεται για τους σκοπούς της μεταπτυχιακής εργασίας της Μαντζάνα Φωτεινής στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της «Σχολικής Ψυχολογίας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός είναι η μελέτη τυχόν τραυματικών εμπειριών που έχουν βιώσει στη ζωή τους οι νέοι ενήλικες και πώς αξιολογούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο παρόν.

  Παρακαλείστε να συμμετάσχετε στην έρευνα, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο εφ' όσον η ηλικία σας είναι 18 - 25 ετών. Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 15 λεπτά ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://forms.gle/b3xNMfUXMoczdUqt8

  Οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν ανώνυμες και απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της μελέτης.

  Η συνεισφορά σας είναι εθελοντική και θα συνδράμει σημαντικά καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα και τα ευρήματα αναμένεται να προσφέρουν χρήσιμα και πρωτότυπα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων των νέων στις μέρες μας.

  Η συμβολή σας είναι πολύτιμη για την επιτυχία της έρευνας!

  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την έρευνα ή τα αποτελέσματά της, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαντζάνα Φωτεινή: fotmant.psy@gmail.com

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   

  Στοιχεία επικοινωνίας