Εκδηλώσεις

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα – ερωτηματολόγιο

  Διεξαγωγή:
  • Online
  Λεπτομέρειες:

  Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του ΕΛΜΕΠΑ διεξάγει έρευνα για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

  Παρακαλούμε τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας που εργάζεστε σε δομές μέσω των οποίων (πιθανά) έρχεστε σε επαφή με κρούσματα του κορονοϊού να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: https://tinyurl.com/2p99tazd

  Η συμμετοχή του καθενός από εσάς είναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ!