Εκδηλώσεις

Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεολογία» (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)

  Τιμή: €3 000
  3 Ιουλίου 2020 - 7 Σεπτεμβρίου 2020
  Κύπρος, Λευκωσία
  Ισοκράτους 7
  Λεπτομέρειες:

  Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία» (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο) μέχρι τέλη Ιουλίου 2020.

  Δίδακτρα 3.000€ ετησίως.
  Δυνατότητα διεκδίκησης Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας μέχρι 3.420€ ετησίως (για Κύπριους πολίτες ή μόνιμους κάτοικους Κύπρου).  Κρατική ενίσχυση στέγασης και σίτισης για τους εξ Ελλάδος φοιτητές.

  Δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφιών αριστείας και διακρίσεων από τη Σχολή μέχρι και 100%. Παρέχεται επίσης οικονομική βοήθεια σε φοιτητές από πολυμελείς ή/και εμπερίστατες οικογένειες.

  Το ΠΠΣ είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε), ενώ το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) έχει αναγνωρίσει τα Πτυχία Θεολογίας, που κατέθεσαν οι πρώτοι απόφοιτοι, ως ισότιμα και αντίστοιχα προς Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Θεολογίας. Πτυχιούχοι της Θ.Σ.Ε.Κ. έχουν ήδη ενταχθεί στους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων εκπαιδευτικών Θρησκευτικών της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 00357 22443066, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theo.ac.cy. και στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. https://www.theo.ac.cy/

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Τηλέφωνο: 0035722443055