Εκδηλώσεις

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για Ψυχολόγους από το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια

  Λεπτομέρειες:

  Το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), µη κυβερνητικό και µη κερδοσκοπικό σωµατείο, που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, επιµόρφωση και την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στους πολίτες αναφορικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, διευρύνει τις δράσεις του και υλοποιεί ένα καινοτόµο και ιδιαίτερα σηµαντικό εγχείρηµα που αφορά την προστασία των ανηλίκων από τον εκφοβισµό. Συγκεκριµένα, το Ινστιτούτο προχωράει στην ίδρυση και λειτουργία του «Anti Bullying Center» µε διεθνή εµβέλεια και σκοπό την ενηµέρωση, εκπαίδευση αλλά και πρόληψη του εκφοβισµού των µαθητών τόσο στην πραγµατική ζωή (bullying) όσο και στον διαδικτυακό κόσµο (cyber bullying). Η δράση απευθύνεται σε µαθητές τρίτης δηµοτικού έως και τρίτης λυκείου, όλων των σχολείων της χώρας αλλά και σε παιδιά η εφήβους που ζουν στην χώρα µας και πιθανόν να µην φοιτούν σε σχολεία.

  Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα παραπάνω, το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια απευθύνει στους Ψυχολόγους, τακτικά µέλη του ΣΕΨ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επαγγελµατική συνεργασία.

  Η στελέχωση του Anti Bullying Center πρόκειται να γίνει από Ψυχολόγους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

  Απαιτούµενα προσόντα:

  1. Πτυχίο Ψυχολογίας (4ετούς φοίτησης).
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Ψυχολόγου.
  3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, κατά προτίµηση στην Κλινική Ψυχολογία ή στην Ψυχολογία Τραύµατος.
  4. Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις, ειδικότερα σε σχέση µε το Τραύµα.
  5. Εκπαίδευση σε προγράµµατα πρόληψης της βίας και αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού.
  6. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.

  Επιθυµητά προσόντα:

  1. Εκπαίδευση/εµπειρία/προϋπηρεσία σε φορείς, δοµές ή τηλεφωνικές γραµµές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων.
  2. Γνώση η/υ.
  3. Γνώση Αγγλικών ή άλλης ξένης γλώσσας.
  4. Δεύτερος τίτλος σπουδών (πτυχίο ή µεταπτυχιακό) σε συναφές επιστηµονικό αντικείµενο.

  Η συνεργασία για τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα γίνεται µε έκδοση Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι έως 1 έτος.

  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 30/06/2020.

  Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:

  1) info@csii.gr

  2) caseccu@gmail.com

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Email: info@csii.gr