Εκδηλώσεις

Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική

  Λεπτομέρειες:
  • Certificate in Counselling Skills (COSCA) (Α’ κύκλος)
  • Diploma in Integrative Counelling (COSCA) (Β’και Γ’ κύκλος) (r.05.2020)

  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020

  Πληροφορίες-εγγραφές Ιωάννα Παπαιωάννου, τηλ. 693 660 4637  ioannapapaioannou2014@gmail.com

  Η εκπαίδευση στην Συνθετική Συμβουλευτική προσφέρεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να μάθουν τις βασικές αρχές και πρακτικές της συμβουλευτικής αλλά και  σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν  μια σταδιοδρομία στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας.

  Το μάθημα λαμβάνει χώρα μία η δύο φορές τον μήνα (Παρασκευή 17.30- 21.30) και Σάββατο (09.30-15.30) επί δύο - τρία χρόνια, συν μια ενότητα 1-2 εξαμήνων που αφορά στη τελική εργασία με περιστατικό, και περιλαμβάνει θεωρητικές πληροφορίες, εκπαίδευση δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη και πρακτική εμπειρία εργασίας με πελάτες.

  Το μάθημα οδηγεί σε τυπικά προσόντα που εφοδιάζουν τους συμβούλους για να ασκούν το επάγγελμα σε μια ποικιλία περιβαλλόντων και πλαισίων. Στον τρίτο κύκλο  αυτής της εκπαίδευσης, η Συμβουλευτική είναι βασικά αισιόδοξη και αυτοί που ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση εργάζονται με μη κριτικό, αποδεκτικό και ενσυναισθητικό τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τα άτομα να αναγνωρίσουν τους εσωτερικούς τους πόρους και τις δυνάμεις τους.

  Υπάρχει έντονη εστίαση στη σχέση μεταξύ Συμβούλου και Πελάτη, στην αυτεπίγνωση και στο δυναμικό για θετική αλλαγή. Οι στόχοι αυτής της προσέγγισης είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να εξελίξουν την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη, αυτεπίγνωση, αυτονομία ή ελευθερία επιλογής κατεύθυνσης, αλλά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις εμπειρίες και τις πράξεις τους.

  Η Ανθρωπιστική Συνθετική Συμβουλευτική εργάζεται προς την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή, στο να είσαι όλα όσα μπορείς να είσαι.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη ενός μαθησιακού κλίματος που υποστηρίζει και παρέχει προκλήσεις, μέσα στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.
  • Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές –για παράδειγμα, φυλή, ηλικία, σεξουαλικότητα και φύλο.
  • Μια σταθερή βάση στη θεωρία και την πράξη της Ανθρωπιστικής Συνθετικής Συμβουλευτικής.
  • Την ανάπτυξη από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων και των ψυχολογικών στάσεων της αποτελεσματικής συμβουλευτικής.
  • Την ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργούν και να διατηρούν οι σπουδαστές μια αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση.
  • Την καθιέρωση υψηλών κριτηρίων δεοντολογικής και επαγγελματικής άσκησης. Οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβληθούν σε μια συνέντευξη αξιολόγησης.

  Πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Ένα πλήρες βιογραφικό
  • Δύο συστατικές επιστολές, μία ακαδημαϊκή και μία προσωπική.

  Θα κληθείτε για μια συνέντευξη αξιολόγησης.

  Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:

  Οι αιτούντες έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν τη ροή εκπαίδευσης για Δίπλωμα (COSCA Diploma in Integrative Counselling)

  Δομή του μαθήματος:

  Πρώτο έτος: Ο στόχος αυτού του πρώτου έτους είναι να εισαγάγει τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής σχέσης σε σχέση με την ανθρωπιστική φιλοσοφία, να αναπτύξει τη θεωρία και τις δεξιότητες της ανθρωπιστικής συμβουλευτικής και να προετοιμάσει και να στηρίξει τους σπουδαστές καθώς αρχίζουν να εργάζονται με πελάτες συμβουλευτικής. Παρουσιάζεται η προσέγγιση του κέντρου στη διαχείριση προβλήματος και μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και δεξιοτήτων ο εκπαιδευόμενος αποκτά την εμπειρία να εργάζεται αποτελεσματικά.

  Δεύτερο έτος: Σ’ αυτό το έτος, η εστίαση της εκπαίδευσης θα είναι στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης και κατανόησης στην κλινική άσκηση. Ζητήματα όπως η εργασία με προβλήματα ψυχικής υγείας, πένθος και απώλεια, φύλο και σεξουαλικότητα, και εξουσία και προκατάληψη θα διερευνηθούν από ανθρωπιστική σκοπιά. Γενικά, ο στόχος αυτό το έτος είναι να προετοιμαστούν οι σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εισέλθουν στο επαγγελματικό πεδίο της συμβουλευτικής.

  Απαιτήσεις του προγράμματος: Πρώτο έτος.

  Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Έτους θα συνεχίσει να αξιολογείται η ικανότητα του σπουδαστή να λάβει την εκπαίδευση. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση καθώς και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών, και θα περιλαμβάνει εξέταση των παρακάτω:

  • Την αυτοδέσμευση του σπουδαστή να στηρίξει την εκπαίδευση και την εξέλιξή του μέσω της δικής του τρέχουσας προσωπικής συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας. Αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
  • Το παρόν επίπεδο ωριμότητας και σταθερότητας του σπουδαστή και την ικανότητα και δέσμευσή του να ασχολείται με το υλικό του μαθήματος στο σύνολό του.
  • Το επίπεδο εμπειρίας ζωής και εργασίας του σπουδαστή και την ικανότητα να μαθαίνει από αυτήν.
  • Το παρόν επίπεδο αυτεπίγνωσης του σπουδαστή και την ικανότητα να συμμετέχει στο εμπειρικό μαθησιακό περιβάλλον εντός περιβαλλόντων τόσο μεγάλων όσο και μικρών ομάδων.
  • Τη δυνατότητα του σπουδαστή να αναπτύσσει μια σχέση αρωγής και την επίγνωση τού πώς η προκατάληψη και η κοινωνική καταπίεση μπορούν να την επηρεάσουν.
  • Την ικανότητα του σπουδαστή να στοχάζεται πάνω στη μαθησιακή/προσωπική του διεργασία σε ένα συνεχώς ενημερωμένο ημερολόγιο μάθησης.
  • Την ικανότητα του σπουδαστή να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του μαθήματος και να συντηρεί επαρκή ιδιωτική μελέτη.

  Απαιτήσεις του Μαθήματος:

  • Η προσωπική συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προυπόθεση.
  • Κλινική άσκηση: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 100 ώρες εποπτευόμενης επαφής με πελάτες
  • Εποπτεία: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 ώρες αναγνωρισμένης εποπτείας.
  • Επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των γραπτών εργασιών του μαθήματος:
  • Ημερολόγιο καταγραφής της εκπαιδευτικής εμπειρίας που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού μαθησιακού ημερολογίου. Τα θέματα που καλύπτονται στα  έτη εκπαίδευσης (Τρεις κύκλοι) είναι τα επόμενα: (υπόκειται σε αλλαγές)
  • Γνωριμία – Κώδικας δεοντολογίας

  Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ Ι

  • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ II
  • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ και IV
  • Κλείσιμο Ομάδας – Εξετάσεις
  • Έναρξη – Δυναμική ομάδας
  • Τηλεφωνική συμβουλευτική (μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση)
  • Θέματα φύλων – φεμινισμός
  • Θεραπεία ζεύγους
  • Εφηβεία και ναρκισσισμός
  • Κλείσιμο Ομάδας – Εξετάσεις
  • Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση
  • Σχεσιακή ψυχοθεραπεία
  • Σύνθεση Ι – Περιστατικό Αξιολόγηση
  • Σύνθεση ΙΙ
  • Ψυχοπαθολογία Ι
  • Ψυχοπαθολογία ΙΙ
  • Θεραπευτική σχέση
  • Κλείσιμο ομάδας – Παρουσιάσεις

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (υπόκειται σε αλλαγές)

  • Φρόυντ
  • Άντλερ
  • Ρότζερς
  • Συναλλακτική I
  • Gestalt
  • Συστημική – γενεόγραμμα
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική
  • Θετική Ψυχολογία – Έρικσον
  • Υπαρξιακή
  • Ψυχοδυναμική
  • Υπερπροσωπική – Ψυχοσύνθεση

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (υπόκειται σε αλλαγές)

  • Εξαρτήσεις
  • Art Therapy I
  • Όνειρα
  • Κρίσεις Πανικού
  • Θυμός & Φόβος
  • Διατροφικές διαταραχές
  • Πένθος
  • Ψυχοσύνθεση
  • Η νομική/επαγγελματική διάσταση του συμβούλου/

  Το μάρκετινγ του εαυτού μας/συμβουλευτική μέσω διαδικτύου

  • Διαχείριση στρες

  Σχετική βιβλιογραφία (υπόκειται σε αλλαγές 04.2020)

  • Διαχείριση Στρες
  • Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες
  • Ενηλικιωθείτε
  • Εξάρτηση και Εξαρτήσεις
  • Η Συναλλακτική Ανάλυση Σήμερα
  • Θεραπεία Gestalt
  • Κλινική Αξιολόγηση και Συμβουλευτική
  • Κλινική Συνθετική Εποπτεία
  • Οδηγός Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
  • Συνθετική Θεραπεία
  • Συνθετική Θεραπεία: 100 Σημεία-Κλειδια
  • Τα Μυστικά της Συμβουλευτικής
  • Το Πρωταρχικό Τραύμα: Η Ψυχοσύνθεση στην Πράξη
  • Ψυχοσύνθεση: Η Ψυχολογία του Πνεύματος
  • To Κάλεσμα του Εαυτού: ψυχοσυνθετικό coaching ζωής

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2020 -2021 ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

  1. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ:

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000,00 € και περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία.

  • Για εξοφλήσεις πριν την έναρξη έως 30 Ιουνίου:  Έκπτωση 15 %.
  • Για προεξοφλήσεις έως 30 Αυγούστου  έκπτωση 10 %
  • Για προεξοφλήσεις εως την έναρξη του μαθήματος τον Σεπτέμβριο έκπτωση 5%.
  • Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας με άτοκες δόσεις εως 12 μήνες (χωρίς έκπτωση και ανάλογα με την πιστωτική κάρτα και την τράπεζα)

  ΠΡΟΣΟΧΗ!

  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ.

  ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -12 μηνιαίες δόσεις
  • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους
  • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι για την παρουσία και επανάληψη του μαθήματος σε επόμενη συνάντηση απαιτεί νέα οικονομική συνεισφορά
  • Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός του ASC
  • Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας του ASC.
  • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει 24 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων με ελάχιστη επιβάρυνση ανά έτος.
  • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία
  • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία σε όποια προγράμματα απαιτείται.
  • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου
  • Οι εγγραφές σε μερικά τμήματα συνεχίζονται όσο υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
  • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Ιωάννα Παπαιωάννου, τηλ. 693 660 4637  ioannapapaioannou2014@gmail.com

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Τηλέφωνο: 6936604637