Ψυχοσωματικά Συμπτώματα: Όταν το Σώμα «Μιλάει»…

Ι.Ψ.Α.Όταν στο άτομο διεγείρονται εσωτερικές ή εξωτερικές εντάσεις προκύπτει αναστάτωση. Πρόκειται για μια αναστάτωση την οποία ο ψυχισμός µας καλείται ν’ αντιμετωπίσει. Το ερώτημα όμως είναι πώς και µε ποιόν τρόπο ο ψυχισμός µας επεξεργάζεται, απορροφά και τελικά «φιλτράρει» τις εντάσεις απ’ όπου κι αν προέρχονται; Πως οι εσωτερικές εντάσεις και συγκρούσεις σωματοποιούνται; Ποιος μηχανισμός ενεργοποιείται και ο ψυχισμός ξεχνάει κι απωθεί; Τι απογίνεται τελικά η αναστάτωση και η ταραχή; 

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Ώρα: 10.00 – 15.00

Συντονίστρια θα είναι η κα Γεωργία Ζαβράκα, Msc., Ψυχολόγος – Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, στο τηλέφωνο 2410 258040.