Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Κλινική Ψυχολογία»

KapodistriakoΠρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία» θα λειτουργήσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προβλέπεται η εισαγωγή κατ’ανώτατο είκοσι (20) φοιτητών/τριών (αναμένεται  η δημοσίευση της Πρυτανικής Πράξης  ‘Ίδρυσης του ΠΜΣ σε ΦΕΚ).

Υποψηφιότητες

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 27/4/2015 έως και 25/5/2015 στο Τμήμα Ψυχολογίας στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (κυψέλη 504, γραφείο Ε.Δ.Τ.Π.) από 10.00 π.μ. έως 13.30 καθημερινά τις εργάσιμες μέρες. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277532 (κα. Βασιλική Σαπουνά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 25η Μαΐου 2015 στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών κυψέλη 504 (υπόψη κας Β. Σαπουνά), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.  157 84, Αθήνα.

Δείτε αναλυτικά Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία