Παιδική Πορνογραφία και Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση

παιδική πορνογραφία και παιδική σεξ.κακοποίησηΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

«Το Προφίλ των Δραστών»

Παρά την επικρατούσα άποψη ότι η παιδική πορνογραφία εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές τονίζουν ότι η διανομή και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού επικρατούσε στο προσκήνιο πριν την ευρεία χρήση του διαδικτύου. Αδιαμφισβήτητα το διαδίκτυο επέκτεινε τέτοιου είδους εγκληματικές δράσεις και τις καθόρισε με όρους αγοράς και οικονομικής συναλλαγής. Η δυσκολία περιορισμού του περιβάλλοντος του διαδικτύου, η δραματική αύξηση του καταναλωτισμού τέτοιου είδους «υπηρεσιών» και τα νομικά αδιέξοδα σαφώς ενισχύουν και διευκολύνουν την εξάπλωση του φαινομένου.

Οι δυσκολίες ανάλυσης και βαθύτερης διερεύνησης του φαινομένου δυσχεραίνονται απο τη συσχέτιση της παιδικής πορνογραφίας με άλλα εγκλήματα όπως αυτά του διαδικτυακού εγκλήματος και την παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Συνεπώς, η παρέμβαση επιβάλλεται να είναι πολυεπίπεδη, έγκαιρη και αποτελεσματική βασισμένη σε ενιαία νομική και κοινωνική πολιτική γραμμή, θέτοντας στρατηγικές στοχευμένες στους δράστες όπως αυτές προκύπτουν απο την ενδελεχή επισκόπηση της τυπολογίας των δραστών και της κατηγοριοποίησης του εγκλήματος.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

•             Εννοιολογικός προσδιορισμός

•             Επιδημιολογία

•             Είδη παιδικής πορνογραφίας

•             Χαρακτηριστικά πορνογραφίας (παραγωγή – διανομή – downloading)

•             Παιδική πορνογραφία και παιδική σεξουαλική κακοποίηση

•             Η παιδική πορνογραφία ως διαδικτυακό έγκλημα

•             Τυπολογία δραστών

•             Προφίλ δραστών

•             Επιπτώσεις

•             Νομικές δυσκολίες

•             Αντιμετώπιση – Παρέμβαση

•             Χρονικά Υποθέσεων

Εισηγητής:          Ηλιοπούλου Τριανταφυλλιά

Κοινωνική Εργασία (BA), Εγκληματολογία και Ποινικό Δίκαιο (MSc),

Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ημερομηνία  Tετάρτη 6/11

Ώρα 6.00μ.μ.-9.00μ.μ.

Τηλ.Επικοινωνίας  210-80.68.212  και  694-996.7997

Κόστος 25 ευρώ

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

«Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας SKYPE.

Συνεπώς είναι απαραίτητο ο συμμετέχων να δημιουργήσει λογαριασμό SKYPE εάν δεν υφίσταται ήδη. Προαιρετικό κρίνεται να χρησιμοποιήσει ένα μικρόφωνο και μία κάμερα, ώστε να συμμετέχει διαδραστικά στο σεμινάριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία απαντούμε στο 210-80.68.212 ή 694-996.7997»