Μετεκπαίδευση στη Νεοψυχαναλυτική Διάγνωση & Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων

ΔΙΚΕΨΥ_logo

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) διοργανώνει τετραετή μετεκπαιδευτικό κύκλο σπουδών για επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας που επιθυμούν τη θεμελίωση της κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τις νεοψυχοδυναμικές θεωρίες (τη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων & τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού).

Η Εκπαίδευση απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας – ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς.

1ο έτος

Σκοπός του 1ου έτους κύκλου σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους διδασκόμενους στην διαδικασία της κλινικής συνέντευξης και της αξιολόγησης των περιστατικών.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Η κλινική συνέντευξη (η διαδικασία της συνέντευξης, η συνέντευξη με παιδιά, η συνέντευξη με εφήβους, η συνέντευξη με ενήλικες, η συνέντευξη με οικογένειες)
 • Η Ψυχολογική αξιολόγηση μέσα από τα προβολικά τεστ (Thematic Apperception Test – T.A.T., The Children’s Apperception Test – C.A.T., Σχέδιο Σπιτιού-Δέντρου-Ανθρώπου – House-Tree-Person Test, Σχέδιο Οικογένειας- Kinetic-Family-Drawing, Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach).
 • Παρουσίαση, χορήγηση και ερμηνεία των προβολικών τεστ.

Ημέρες διεξαγωγής: κάθε δεύτερο Σάββατο & Κυριακή: 12:00-16:00,

Έναρξη: 05/11

Λήξη: 25/06

Επισήμανση: Για το  έτος 2016-2017 δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν  ήδη εκπαιδευτεί στην αξιολόγηση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ με τα προβολικά τεστ  (T.A.T., C.A.T., House-Tree-Person Test, Kinetic-Family-Drawing) να μεταβούν απευθείας στο 2ο έτος σπουδών. Σε δεύτερο χρόνο μπορούν να εκπαιδευτούν μεμονωμένα στη κλινική συνέντευξη, καθώς και στα Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach.

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των τεστ γίνεται μόνο από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους & σύμβουλους ψυχικής υγείας.

 

2ο έτος

Σκοπός του 2ου έτους κύκλου σπουδών είναι να εμβαθύνει στις δυναμικές θεωρίες με τρόπο που να βοηθήσει τους κλινικούς του χώρου να ενισχύσουν την «αλλαγή» μέσα στη θεραπευτική σχέση.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Το βασικό πλαίσιο της θεωρίας των σχέσεων του αντικειμένου.
 • Οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας των σχέσεων και οι κεντρικές ιδέες τους.
 • Οι ψυχικές διαδικασίες που περνά το βρέφος στους πρώτους συναισθηματικούς δεσμούς.
 • Το βασικό πλαίσιο της θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού/ προσκόλλησης.
 • Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στο δεσμό και η επίδρασή τους στο συναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό σύστημα, στην εικόνα εαυτού και στην εικόνα των άλλων, ενός παιδιού ή ενηλίκου.
 • Η σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών τύπων συναισθηματικού δεσμού στην παιδική ηλικία με την ενήλικη ζωή.
 • Η θεραπευτική αλλαγή στους διαφορετικούς τύπους συναισθηματικού δεσμού.
 • Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις- πώς συνδέεται σήμερα η γνωσιακή θεραπεία με νεοψυχαναλυτικές, δυναμικές προσεγγίσεις

Ημέρες διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00

Έναρξη: 12/11

Λήξη: 18/06

 

3ο έτος

Σκοπός του 3ου έτους κύκλου σπουδών είναι η διαγνωστική ταξινόμηση των περιστατικών (ενηλίκων) καθώς και η κλινική τους αντιμετώπιση με βάση τις νεοψυχαναλυτικές θεωρίες.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Ψυχοπαθολογία ενηλίκων

 • Διαταραχές στην ενήλικη ζωή με βάση το DSM-V
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές
 • Διαταραχές διάθεσης (Κατάθλιψη, Δυσθυμία)
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Ψύχωση
 • Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
 • Κλινική εφαρμογή των νεοψυχαναλυτικών θεωριών

Ημέρες διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00

4ο έτος

Σκοπός του 4ου έτους κύκλου σπουδών είναι η διαγνωστική ταξινόμηση των περιστατικών (παιδιών & εφήβων) καθώς και η κλινική τους αντιμετώπιση με βάση τις νεοψυχαναλυτικές θεωρίες.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Ψυχοπαθολογία παιδιών & εφήβων

 • Διαταραχές στη παιδική & εφηβική ηλικία με βάση το DSM-V
 • Συναισθηματικές διαταραχές στη προσχολική ηλικία («Άγχος αποχωρισμού», Δυσκολίες ύπνου, φαγητού, ενούρηση)
 • Συναισθηματικές διαταραχές στη σχολική & εφηβική ηλικία (Αγχώδεις Διαταραχές, Φοβίες, Σχολική Άρνηση, Κατάθλιψη, Διαταραχές Διατροφής)
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Κλινική εφαρμογή των νεοψυχαναλυτικών θεωριών

Ημέρες διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν βιωματικά στην παρουσίαση και εμβάθυνση των βασικών Νεοψυχαναλυτικών θεωριών, καθώς και στην χορήγηση/βαθμολόγηση και ερμηνεία των προβολικών τεστ. Θα δίνεται σχετική βιβλιογραφία και άρθρα για προσωπική ανάπτυξη.

Ειδικότερα στο 1ο έτος οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί να υπολογίσουν επιπλέον των προγραμματισμένων ωρών της εκπαίδευσης και ώρες ατομικής εξάσκησης στη χορήγηση και ανάλυση των Προβολικών Δοκιμασιών σε δικά τους περιστατικά για τα οποία θα υπάρξει ομαδική εποπτεία.

Στο 2ο έτος οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν επιπλέον σε ομάδες εποπτείας 1φ/μήνα με στόχο την περαιτέρω κατανόηση των βασικών θεωριών που θα έχουν διδαχτεί και την σύνδεση τους με πραγματικά περιστατικά.

Στα 2 τελευταία χρόνια ( 3ο & 4ο έτος) θα υπάρξει εποπτεία 1φ/15ημ υπό την επίβλεψη του Ψυχιάτρου και στο 4ο έτος η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Όσοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να λάβουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP) από την ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος) είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν και τα 4 έτη και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ξεχωριστά τα έτη.

Η προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη.

Στο τέλος της μετεκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν σχετική βιβλιογραφία και το υλικό των εισηγήσεων σε CD.

Χρονική διάρκεια:   Νοέμβριος-Ιούνιος

Ημ. διεξαγωγής 1ο έτος:  Κάθε δεύτερο Σάββατο & Κυριακή: 12:00-16:00

Ημ. διεξαγωγής 2ο, 3ο & 4ο έτος: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00

Κόστος για κάθε έτος: €1300

Κόστος για τις εποπτείες: €60 για κάθε ομαδική εποπτεία 90΄

Για εγγραφές έως τέλος Ιουνίου: €1150

Εισηγητές:

Πασπάλη Ασπασία, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος Msc, Bsc, Διευθύντρια ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Αποστόλου Σπύρος, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής

Τασίου Ασπασία, MSc, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινική Ψυχολόγος

Πολυζωγοπούλου Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος

Κωνσταντάρα Παναγιώτα, ψυχολόγος,  MSc & M.A.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης-ΕΣΥΔ (Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας).

Επιπλέον, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ ακολουθεί τα καθιερωμένα πρότυπα του νέου ψυχαναλυτικού χώρου διεθνώς (American Psychoanalytic Institute, American Board for Accreditation in Psychoanalysis -ABAP, European Association for Psychotherapy- EAP).

Οι απόφοιτοι που θα παρακολουθήσουν και τα 4 έτη θα γίνονται μέλη της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος) και θα μπορέσουν να λάβουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP).

Παρόλο την ύπαρξη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, τονίζουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ωστόσο το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ δεσμεύεται, στο καταστατικό του, να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή σε συνεργασία και με τις άλλες εταιρείες ψυχοθεραπευτών του χώρου.

Όροι συμμετοχής

 • Πτυχίο φοίτησης
 • Βιογραφικό σημείωμα & αίτηση συμμετοχής
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Δυο συστατικές επιστολές

Παρακαλούμε στείλτε εμαιλ στο dikepsy@dikepsy.gr  ώστε να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής. Εν συνεχεία την αποστέλλετε συμπληρωμένη στο ίδιο εμαιλ .

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη κατά την οποία θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 698 8080383.