Λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας

Συγγραφέας: Κώστας Δημητρόπουλος

. Οι σημαντικές αποφάσεις στη ζωή είναι δύσκολες, πολύπλοκες, χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και συνήθως δεν επηρεάζουν μόνο εμάς αλλά και τον περίγυρό μας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανόμοιοι άνθρωποι σε διαφορετικές καταστάσεις αποφασίζουν με παρόμοιο τρόπο. Η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που παίρνουμε περνάει καταρχάς από τη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο αποφασίζουμε και των εγγενών ασυνείδητων αδυναμιών που μας εμποδίζουν να παίρνουμε πάντα καλές αποφάσεις. Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εκδόσεις: Λαγουδέρα
Αριθμός σελίδων:179
Έτος έκδοσης: 2010
Αρχική τιμή: 10 €