Γνωρίστε το Εργαστήριο Σκέψης

Απαντά ο Αλέξης Καρπούζος

Μιλήστε μας λίγο για το Εργαστήριο Σκέψης. Από πότε λειτουργεί και ποιες είναι οι δραστηριότητές του;

Tο Εργαστήριο Σκέψης αποτελεί μια Διεθνή μορφωτική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα που δοκιμάζει την εμπειρία ενός διαφορετικού παραδείγματος στην Παιδεία και τον Πολιτισμό. Το Εργαστήριο Σκέψης, το οποίο είναι καθ’ οδόν τα τελευταία 18 χρόνια, αποσκοπεί στο να αφυπνίσει μια διάθεση Αναζήτησης, Έρευνας και Στοχασμού, όσον αφορά τη σχέση Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Τέχνης. Το Εργαστήριο Σκέψης δημιουργήθηκε και συντονίζεται από τον φιλόσοφο Αλέξη Καρπούζο, ο οποίος διδάσκει καθημερινά, ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Με άξονα τη φιλοσοφική διερεύνηση του Κόσμου, αξιοποιεί στοιχεία από τους χώρους της Γνωσιολογίας, της Γλωσσολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, της Λογικής και των Κοινωνικών Επιστημών, με έμφαση στην Παιδαγωγική. Ανοίγεται και στο χώρο των Μαθηματικών, της Αστροφυσικής και της Κοσμολογίας, προωθώντας τη διαθεματικότητα, την διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων της γνώσης, με επιστέγασμα την Ανοιχτή Σκέψη, τη Γνώση-Σοφία της Ανοιχτής Ολότητας.

Ποια είναι η φιλοσοφία και ο σκοπός του;

Το Εργαστήριο Σκέψης επιχειρεί να χαράξει μια οδό σκέψης και ένα ήθος ζωής που να εμψυχώνεται από τη σκέψη της σχέσης και από τη συνείδηση της κοινωνικής συνύπαρξης. Με άξονα τη στοχαστική παιδεία, ως αγωγή και καλλιέργεια της ψυχής και του Λόγου, δοκιμάζει την εμπειρία της ανοιχτής σκέψης, της διεπιστημονικής/ολιστικής έρευνας, των ρηξικέλευθων διδακτικών και μαθησιακών μορφών. Η Ανοιχτή Σκέψη, η Σκέψη της Ανοιχτής Ολότητας, η Γνώση που μετουσιώνεται σε Σοφία Ζωής, παραπέμπουν στην Κοινωνική Πράξη και συνδιαμορφώνονται, σε μια αέναη διαλεκτική σχέση, γιατί πραγματώνονται μέσα στο Πολιτισμικό πεδίο και αποβλέπουν στη ριζική ψυχική και νοητική μεταμόρφωσή του Ανθρώπου. Η γνωσιακή και μορφωτική Διαδικασία που δοκιμάζουμε στην Πράξη, συνιστά την Μετα-Ιστορική Ιδέα-Όραμα για την Κοινότητα της Πλανητικής Οικουμένης.

Τι ξεχωριστό μπορεί να βρει κανείς στο Εργαστήριο Σκέψης;

Αυτό που μπορεί να συναντήσει όποιος επισκέπτεται το Εργαστήριο Σκέψης είναι μια παραγωγική  ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα άλλο παράδειγμα κοινωνικής συμβίωσης και επικοινωνίας.

Πείτε μας μια ωραία ανάμνηση από τις δραστηριότητές σας.

Οι αναμνήσεις που συγκινούν και ενθαρρύνουν είναι αυτές στις οποίες έχουμε συμβάλλουμε στο να εμπνεύσουμε όλους όσοι μετείχαν στο Εργαστήριο Σκέψης να οραματιστούν και να αναλάβουν στην πράξη τις δυνατότητες αυτοοργάνωσης της ζωής και της κοινωνίας. Δηλαδή να μετουσιώσουν την έγκυρη επιστημονική γνώση σε ήθος και κοινωνική συνειδηση. Για παράδειγμα οι πρώτες αυτοργανωμένες κοινωνικές μονάδες εκπαίδευσης για μετανάστες, τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία και τα δίχτυα παραγωγών για αδιαμεσολάβητες ανταλλαγές υπηρεσιών και αγαθών

ERGASTIRIO SKEPSISΠώς μπορεί να σας βρει κάποιος ή να συμμετέχει σε κάποια δραστηριότητά σας;

Αν θέλει κάποιος-α να γνωριστούμε ή να ενημερωθεί για τα προγράμματα των μαθημάτων ή για τις δραστηριότητες που αναπτύσσουμε μπορεί να μας καλέσει στο e-mail του Εργαστηρίου Σκέψης ergastirioskepsis@gmail.com καθώς και στα blog

http://ergastirio-skepsis.tumblr.com/

http://anoixti-skepsi.tumblr.com/

θα χαρούμε να συναντηθούμε